ZARZĄD STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH 2014-2017
dr hab. Hubert Kowalski (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) – prezes
dr Magdalena Grassmann (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – vice prezes
dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – vice prezes
dr hab. Ewa Wyka (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – sekretarz
mgr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – skarbnik