Strefa Tradycji Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 2
61-138 Poznań
tel. 61 665 35 62, 61 665 36 68
magdalena.rzepecka@put.poznan.pl
www.library.put.poznan.pl

wstęp bezpłatny
Zwiedzanie jest możliwe po uprzednim umówieniu terminu.

dyrektor: mgr Małgorzata Furgał
pracownicy: mgr inż. Magdalena Rzepecka

Początki gromadzenia zbiorów ilustrujących historię Politechniki Poznańskiej sięgają lat 70. XX wieku i kadencji rektorskich profesorów Wiktora Jankowskiego oraz Bolesława Wojciechowicza. Na parterze rektoratu mieszczącego się przy placu Marii Skłodowskiej-Curie 5 wydzielono na ten cel miejsce, które z biegiem czasu doczekało się kilku nazw: Izba Pamięci, Sala Historii, Sala Historii i Rozwoju Uczelni.

Na początku lat 90. Salę zlikwidowano, ale wkrótce jubileusz 80-lecia uczelni stał się przyczynkiem do jej reaktywacji. Uroczyste otwarcie Sali Historii, którą ulokowano na pierwszym piętrze budynku rektoratu, odbyło się 23 czerwca 1999 roku. Tak relacjonowano to wydarzenie w ówczesnych materiałach jubileuszowych uczelni:

Największą ekspozycją przeszłości i dnia dzisiejszego Politechniki Poznańskiej jest Sala Historii PP. Powstała ona w czerwcu 1999 roku z inicjatywy i starań ówczesnego rektora PP, prof. Eugeniusza Mitkowskiego. Wprawdzie jest to reaktywowanie dawniejszej Sali Historii i Rozwoju PP, jednak poza częścią eksponatów z tamtych lat (1978–80), jest to obiekt nowy, urządzony według nowej koncepcji, w nowym miejscu, w całkowicie nowym wystroju architektonicznym. W gmachu rektoratu zajmuje poczesne miejsce i pozwala zainteresowanym, wchodzącym do budynku, zapoznać się z genezą uczelni, jej rozwojem i stanem obecnym.

W drugiej dekadzie XXI wieku zbiory znalazły się na terenie kampusu Piotrowo, początkowo pod opieką Uczelnianego Centrum Kultury, a następnie Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Jubileusz 100-lecia uczelni ponownie okazał się bodźcem do reaktywacji jednostki, która otrzymała nazwę Strefy Tradycji i została ulokowana w budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki Technicznej na Piotrowie.

Kolekcję, liczącą aktualnie ponad 1200 eksponatów, podzielono na trzy obszary tematyczne:

  • dyplomy, legitymacje, puchary, medale i odznaki,
  • albumy, kroniki pamiątkowe, zdjęcia, listy gratulacyjne i pochwalne, życzenia, schematy i rysunki, zeszyty i notatki,
  • czasopisma, książki, pieczątki, proporczyki, sztandary.

W Strefie Tradycji znajduje się wiele cennych dokumentów, kronik i materiałów odnoszących się do czasów powstania uczelni i prowadzonej na niej działalności naukowej, począwszy od 1919 roku. W skład archiwaliów wchodzą również przedmioty, które wiernie służyły studentom i pracownikom uczelni, a także nietypowe eksponaty: kufle, wazony, talerze, a nawet humorystyczne karykatury wykładowców.

Różnorodny zbiór upamiętnia przeszłość i podkreśla nasze – jako społeczności akademickiej – dziedzictwo.