Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotacje w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Pierwszy na liście, z największą liczbą punktów dofinansowanie otrzymał projekt Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Kwota dofinansowania to 141 500 zł. Projekt „TREASURES OF THE POLISH UNIVERSITY HERITAGE” zakłada opracowanie i wydanie drukiem, w języku angielskim, katalogu najcenniejszych obiektów ze 102 jednostek muzealnych polskich uczelni wyższych. Wszystkim członkom dziękujemy za ich wkład i pomoc, jest to zasługa wszystkich członków SMU działających na rzecz dziedzictwa akademickiego w Polsce. Projekt trwa do 31 grudnia 2020 roku.
Wkrótce podamy więcej informacji o realizacji projektu.
Wyniki: https://nimoz.pl/…/wyniki-programu-wspieranie-dzialan-muzea…