Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu “Uniwersytet Warszawy” – już 29 marca 2023, godz.17.00

Wykład pt. “Arystokraci, fałszywe dzieła sztuki i zaginione zabytki.

Od wystawy starożytności do kolekcji Janusza Fiszera” wygłosi dr Przemysław Deles.

Wystawa starożytności i przedmiotów sztuki, zorganizowana w pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w 1856 roku, była wydarzeniem nie mającym precedensu na ziemiach polskich. Od czasu represji po upadku powstania listopadowego brakowało w Królestwie Polskim publicznych instytucji naukowych i muzealnych. Powstałą lukę wypełniały kolekcje prywatne. Wiele z nich funkcjonowało na zasadach galerii sztuki, a część nabierała nawet charakteru naukowego. Istotną rolę organizacji życia społecznego w tym zakresie odgrywały salony arystokratyczne. Szczególna rola na obu tych polach przypadła w poł. XIX w. Aleksandrze i Augustowi Potockim, kolekcjonerom, którzy zreorganizowali zbiory i muzeum wilanowskie, a z pałacu Tyszkiewiczów-Potockich uczynili główny ośrodek życia intelektualnego Warszawy. To właśnie w ich rezydencji miało miejsce wydarzenie, które zmieniło polski sposób myślenia o wystawiennictwie, archeologii, historii i fotografii ilustracyjnej.
Przemysław Deles
Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor historii. Członek redakcji rocznika „Muzealnictwo”. Laureat konkursu na kuratora w Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Wieloletni pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie (Ośrodek Oświatowy, Ośrodek Sztuki, Ośrodek Badań Historycznych). Kurator i komisarz wystaw. Autor kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Redaktor (wraz z prof. Przemysławem Mrozowskim) książki Joannici i ich związki z ziemiami polskimi, wyróżnionej przez jury Nagrody KLIO. Obecnie kustosz w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykład odbędzie się w ramach cyklu UNIWERSYTET WARSZAWY.

Organizatorzy:
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW