Katalog “Treasure Houses of Polish Academic Heritage” zajął II miejsce w kategorii “Najciekawsze wydawnictwo muzealne” w XV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne
– Wierzba”.
GRATULUJEMY wszystkim muzeom i jednostkom, które przyczyniły się do powstania katalogu!!!
Katalog „Treasures Houses of Polish University Heritage” jest pierwszą prezentacją w języku angielskim polskiego dziedzictwa akademickiego i pierwszym wydanym w Europie katalogiem muzeów akademickich. Jego celem jest wzmacnianie tożsamości polskich muzeów i kolekcji uczelnianych oraz zaprezentowanie najcenniejszych obiektów ze 106 jednostek muzealnych polskich uczelni wyższych. Muzea i kolekcje zaprezentowane w katalogu ukazały najważniejsze obiekty o różnym charakterze, pochodzeniu i wieku. Ich wspólnym mianownikiem jest związek z uczelnią oraz szeroko pojmowaną historią nauki.