Muzeum SGGW prezentuje zbiór 20 obiektów techniki podarowanych do zbiorów przez Katedrę Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej.

Wspomniane urządzenia i przyrządy służyły do prac hydro-i geotechnicznych, zarówno w warunkach warsztatowych, jak i terenowych. Przez wiele lat pozostając na stanie Wydziału Melioracji Wodnych SGGW. Cieszy fakt, iż kiedy już nie spełniają swej podstawowej funkcji użytkowej, mogą pełnić status muzealiów. Jak zawsze życzymy miłego oglądania i zapoznawania się z wszechstronną działalnością Muzeum.

Hydro i geotechnika w zbiorach – Muzeum SGGW