Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo nad tym, na czym polega praca muzealników? Zwłaszcza poza okresami wzmożonych wydarzeń kulturalnych,

kiedy milkną odgłosy zwiedzających, a czynności zawodowe nabierają nieco innego charakteru?  Odpowiedź jest całkiem prosta: Wówczas rozpoczyna się sekretne życie między muzealnikami a obiektami, które trafiły do zbiorów. Polegające na badaniu ich historii, opisywaniu, a także wydobywaniu z nich tych wszystkich walorów, które są najcenniejsze.

Przedstawiamy Państwu do wglądu kolejne obiekty, które w ostatnim czasie zostały przekazane do Muzeum, bądź po dłuższym czasie potraktowane jako muzealia.

Zachęcamy do zapoznania się z ich krótkimi opisami, obejrzenia co to za przedmioty i materiały, a przy tym zastanowienie się, czy nie dysponują Państwo obiektami, które należałoby przekazać do Muzeum.