Zapraszamy do lektury – kilka słów o Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej w niemieckiej publikacji o Wilhelmie Rentgenie –

„Wilhelm Conrad Röntgen und den X-Strahlen auf der Spur” [Śladami Wilhelma Conrada Roentgena i promieni rentgenowskich].