Szermierka historyczną szablą bojową jest naszym utraconym dziedzictwem narodowym.
A przecież to właśnie szabla w świadomości Polaków jest symbolem narodowym. Tradycję fechtunku zniszczyły działania zaborców, wprowadzenie do użytku szabli wojskowej oraz sportowej. Obecnie z pięknego symbolu polskości zostało niewiele – większość broni została zniszczona lub przerobiona, ostatni wielcy specjaliści fechtunku dożyli powstania styczniowego.

Z okazji Roku Niepodległości 2018 oraz dwusetlecia uruchomienia pierwszych kursów szermierki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Silkfencing i Fundacją P.K. „Urwany Film” podjęło się zorganizowania wydarzenia muzealnego obejmującego obok wystawy także warsztaty i sesję naukową. Jest to równocześnie próba uruchomienia dialogu dotyczącego istoty, sensu i sposobów rekonstrukcji dziedzictwa niematerialnego, jakim są polskie techniki walk bronią białą. W pracach przygotowawczych uczestniczy Krakowska Szkoła Fechtunku oraz członkowie Stowarzyszenia na rzecz DESW ARMA-PL. Wydarzenie jest współfinansowane przez fundację PZU.

Na wystawie pokazane zostaną tradycje sięgające Szkoły Rycerskiej i Collegium Nobilium, zagadnienia wychowania obywatelskiego, honorowych pojedynków, ale przede wszystkim polskiej techniki walki szablą. Wskazane zostaną różnice pomiędzy walką szablą bojową, wojskową i sportową oraz przyczyny i skutki umiejscowienia naszych technik pomiędzy szablą wschodnią i mieczem zachodnioeuropejskim. Nie zabraknie zaprezentowania rozwoju technik szermierczych w kolejnych wiekach.

 

Wystawa czynna w dn. 1 września – 31 listopada 2018 r. w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstęp wolny.

 

Dodaj komentarz