Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zapraszają na Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek.

Tydzień Bibliotek ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W 2021 roku Tydzień Bibliotek odbywa  się pod hasłem  Znajdziesz mnie w bibliotece.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji – TYDZIEŃ BIBLIOTEK