Wkład dwóch muzeów Uniwersytetu Wrocławskiego w rozwój ruchu turystycznego we Wrocławiu został dostrzeżony przez władze miasta i obie jednostki otrzymały podziękowanie

podczas uroczystego spotkania w ratuszu w dniu 31 stycznia 2024 roku.

Z rąk prezydenta miasta Wrocławia Jacka Sutryka dyplomy odebrali reprezentanci obu muzeów: dr Urszula Bończuk-Dawidziuk z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Jan Kotusz z  Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fot. Magda Pasiewicz

Podziękowanie dla Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego

Podziękowanie dla Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego