Celem zadania pt.: „Unikatowe zbiory polskiej nauki” jest upowszechnianie zbiorów zachowanych na uczelniach wyższych poprzez organizację wystawy plenerowej wraz z towarzyszącym jej katalogiem i filmem dokumentalnym o polskim dziedzictwie akademickim. Projekt ukaże najcenniejsze obiekty ze 106 jednostek muzealnych z polskich uczelni wyższych. Dzięki temu projektowi zostanie pokazane szerokiemu gronu odbiorców polskie dziedzictwo akademickie jako część polskiego dziedzictwa narodowego. Muzea i kolekcje zaprezentują najważniejsze obiekty o różnym charakterze, pochodzeniu i wieku. Ich wspólnym mianownikiem będzie związek z uczelnią oraz szeroko pojmowaną historią nauki. Ochrona i promocja różnorodności zabytków kultury i natury, pozostaje jednym z głównych wyzwań XXI wieku. W tym zakresie muzea uczelniane i ich zbiory odgrywają podstawową rolę. Jednostki uczelniane posiadają ogromny potencjał oddziaływania na społeczeństwo, uświadamiają mu wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oraz jego odpowiedzialności za ich ochronę. Przygotowanie wystawy oraz katalogu o polskim dziedzictwie akademickim i polskiej historii nauki stanowi odpowiedź na ogromne zainteresowanie uczelniami polskimi i ich zbiorami.
Projekt zakończy się w maju 2024 roku.

 

 

UNIKATOWE ZBIORY POLSKIEJ NAUKI. DZIEDZICTWO AKADEMICKIE W KOLEKCJACH UCZELNIANYCH – wystawa 

 

Projekt „Unikatowe zbiory polskiej nauki” dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu Ministra Edukacji i Nauki.

 

DOFINANSOWANIE
250 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
310 000 zł