Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Św. Marcin 90 (Collegium Iuridicum)
61-809 Poznań
tel. 61 829 47 40
muzeum@amu.edu.pl

www.facebook.com/MuzeumUAM

Biuro Muzeum czynne:
poniedziałek – piątek: godz. 10.00–15.00
lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.

Dyrektor: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
pracownicy: dr Marta Kalisz-Zielińska, Agnieszka Wajroch

Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Muzeum zostało powołane w 2016 roku, swoją siedzibę ma w Collegium Iuridicum – budynku, który już w okresie międzywojennym był zajmowany przez Wydział Prawa. Ulokowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Collegium Minus, gdzie nadal znajdują się sale wykładowe i rektorat.
Muzeum gromadzi pamiątki związane z Uniwersytetem, jego pracownikami i absolwentami oraz przygotowuje scenariusz ekspozycji, która ma zostać otwarta na stulecie uczelni, czyli w 2019 roku. Przejęto już wiele obiektów z poszczególnych wydziałów oraz od osób prywatnych, a także zgromadzonych w rektoracie, m.in. pamiątki po byłym rektorze, wybitnym mediewiście prof. Gerardzie Labudzie. Prezentacją pierwszych rezultatów gromadzenia zbiorów była wystawa czasowa „W Collegium Maius. Od kolonizatorów do polonistów” pokazująca zmienne losy dawnego gmachu pruskiej Komisji Kolonizacyjnej zajmowanej przez Uniwersytet niemal od jego powstania.
Ekspozycja poświęcona będzie Uniwersytetowi jako całości, z uwzględnieniem jego zmieniającej się struktury, i poszczególnym dziedzinom nauki od powołania w 1919 roku Wszechnicy Piastowskiej do dnia dzisiejszego. Część wstępną stanowić będzie historia akademickiego Poznania od założenia w 1519 roku Akademii Lubrańskiego.
Zasadnicza część prezentować ma rozwój Uniwersytetu jako instytucji (struktury i infrastruktury uniwersyteckiej) oraz wspólnoty uczonych i studentów (m.in. życie codzienne uniwersytetu, tok studiów, kariery pracowników naukowych). Ukazane zostanie miejsce Uniwersytetu, jego pracowników i studentów w życiu miasta, regionu, Polski oraz w światowej nauce. Zagadnienia te mają być zaprezentowane nie tylko z wykorzystaniem oryginalnych eksponatów, ale i przy użyciu nowoczesnych środków prezentacji multimedialnej.
Stworzony zostanie także system powiązań całego uniwersytetu, obejmujący obecne i dawne siedziby, mieszkania profesorów i inne miejsca istotne dla życia akademickiego (stołówki, kawiarnie, teatry, kluby, miejsca spotkań itd.).

Dodaj komentarz