Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
pl. M. Kopernika 11
45-084 Opole
tel. 77 541 59 50
muzeumuo@uni.opole.pl

www.muzeum.uni.opole.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 10.00–16.00

kierownik: mgr Elżbieta Niedźwiedź

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego rozpoczęło działalność w marcu 2014 roku. Jego otwarcie łączyło się z obchodami jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Opolskiego, utworzonego dzięki fuzji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, działającej od 1954 roku, z Wydziałem Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ideę powstania muzeum podjął i urzeczywistnił ówczesny rektor prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja. Misją muzeum jest zachowanie zabytków i dokumentów świadczących o historii i współczesności opolskiej Almae Matris, promowanie wiedzy z wybranych dziedzin nauki, kultury, sztuki na organizowanych w placówce wystawach, spotkaniach, wykładach, lekcjach muzealnych. W zasobach muzealnych przechowywane i udostępniane są: insygnia rektorskie, medale okolicznościowe i pamiątki, dzieła sztuki – malarstwo, grafika, rzeźba od XVII do XX wieku, a także archiwalia z okresu działalności Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Opolskiego. Są to: dokumenty, kroniki, księgi pamiątkowe, fotografie, filmy oraz materiały biograficzne. Ekspozycjami stałymi są wystawy: „Alma Mater Opoliensis 1994–2014”, wzbogacana o kolejne dokumenty i eksponaty z przeszłości i współczesności uczelni, a także „Paleontologiczne Skarby Ziemi Opolskiej” – kolekcja okazów sprzed około 220 milionów lat, eksponowana przez Europejskie Centrum Paleontologii oraz Pracownię Paleobiologii Uniwersytetu Opolskiego. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego usytuowane jest w zabytkowym obiekcie Collegium Maius, na powierzchni 283,4 m kw. W pięciu salach znajdują się tematycznie rozmieszczone eksponaty oraz wystawy. Do przestrzeni muzealnej włączona jest kaplica św. Wojciecha. Dzieje tego szczególnego miejsca sięgają X wieku i wiążą się z osobą biskupa praskiego Wojciecha Sławnikowica i jego domniemanym pobytem w Opolu. Umieszczone w niej zabytki to malarstwo i sztuka sakralna.

mgr Katarzyna Mazur-Kulesza

Dodaj komentarz