Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. 71 375 26 18, 71 375 28 91
muzeum@uwr.edu.pl

www.muzeum.uni.wroc.pl

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
wrzesień – kwiecień:
poniedziałek – wtorek, czwartek – niedziela: 10.00–16.00
maj – sierpień:
poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00–17.00
sobota – niedziela: 10.00–18.00

dyrektor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz
pracownicy: dr Urszula Bończuk-Dawidziuk, mgr Maria Kowalińska, mgr Urszula Rozpara, mgr Jarosław Suleja

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego ma siedzibę w barokowym gmachu głównym uczelni i sprawuje opiekę nad zabytkami związanymi z działalnością wrocławskiej alma mater. Ma profil historyczny, a jego zbiory obejmują 1543 muzealia z XV–XX wieku, m.in. instrumentarium naukowe, rzemiosło artystyczne, rzeźbę, malarstwo, grafikę i fotografię.
Muzeum powstało w 1992 roku w wyniku wyodrębnienia Oddziału Zbiorów Muzealnych ze struktur Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. W skład nowo powstałej instytucji weszło początkowo historyczne wnętrze Auli Leopoldyńskiej, a od 1997 roku także dawna sala muzyczna Oratorium Marianum. W kolejnych latach udostępniono do zwiedzania Wieżę Matematyczną (2000) i zorganizowano wystawę stałą w Sali im. Romana Longchamps de Bérier (2002). W 2011 roku powiększono przestrzeń wystawy stałej o drugą salę (im. Stefana Banacha) i przylegający do niej korytarz, a trzecią salę – Pod Filarem – przeznaczono na wystawy czasowe. Całą ekspozycję o łącznej powierzchni 470 m2 poddano wówczas remontowi i zaaranżowano na nowo. W koncepcji scenariusza uwzględniono ponad 300-letnią historię uczelni, począwszy od jezuickiej Akademii Leopoldyńskiej (zał. 1702), aż po okres powojenny, ze szczególnym uwzględnieniem czasów pionierskich (1945–1948) i „kapitału założycielskiego” wniesionego przez uczonych lwowskich.
Muzeum jest samodzielną jednostką pozawydziałową podlegającą bezpośrednio Rektorowi. Działa na podstawie zarządzenia nr 28/92 z 6 sierpnia 1992 roku w sprawie utworzenia Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz regulaminu organizacyjnego nowelizowanego uchwałą nr 40/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 28 marca 2007 roku. W Muzeum kierowanym przez prof. dr. hab. Jana Harasimowicza jest zatrudnionych czterech pracowników merytorycznych i siedmiu pracowników obsługi.

dr Urszula Bończuk-Dawidziuk

Dodaj komentarz