Wirtualne Muzeum Joanny i Jana Kulmów

Uniwersytet Szczeciński
ul. Adama Mickiewicza 18, pokój 14 a
70-383 Szczecin
tel. 91 444 25 06
elzbieta.nowak@usz.edu.pl
www.muzeumkulmow.usz.edu.pl

wstęp bezpłatny

kustosz: mgr Elżbieta Beata Nowak

Wirtualne Muzeum Joanny i Jana Kulmów przy Uniwersytecie Szczecińskim to zalążek stacjonarnej jednostki uczelnianej, która powstanie na parterze zabytkowego budynku przy ul. Mickiewicza 18 w Szczecinie, nieopodal Muzeum Geologicznego US.

Zbiory stanowić będą dary małżeństwa Kulmów (obrazy, figurki, meble, nagrody, dyplomy odznaczenia i medale, pamiątki, ubrania, ozdoby), które zostały przekazane uczelni w dwóch podstawowych transzach w latach 2002 i 2018 oraz były systematycznie uzupełniane. Do roku 2023 znajdowały się w Sali Strumiańskiej (od 2018 pod nazwą Sali Joanny i Jana Kulmów), funkcjonującej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Tarczyńskiego 1 w Szczecinie.

Zbiory zostaną opracowane i wyeksponowane w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami i doktorantami oraz lekcji muzealnych dla innych zwiedzających.