JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk
i Kustosz Wzgórza Uniwersyteckiego prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja
zapraszają na spotkanie z Pawłem Śpiewakiem
profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk humanistycznych, wybitnym socjologiem, historykiem idei i publicystą, posłem na Sejm V kadencji w l. 2005-2007, dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
który wygłosi wykład na temat

Wydarzenia marca 1968 – geneza, przebieg i znaczenie historyczne z perspektywy minionego 50. lecia

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2018 r. o godz. 12:00
w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego,
Opole, Pl. M. Kopernika 11, III piętro

Profesor Paweł Śpiewak – wybitny socjolog, historyk idei i filozofii społecznej oraz politycznej, badacz, a także komentator problematyki przemian politycznych i społecznych zachodzących w Polsce i Europie Środkowej.
W 1973 roku ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora uzyskał w 1984 roku na podstawie pracy pt. Style liberalnego myślenia: anglo-amerykańska myśl polityczna lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, doktorem habilitowanym został w 2000 roku.

W latach siedemdziesiątych (1975-1980) aktywnie działał jako opozycjonista i to przyczyniło się do pozbawienia go pracy w Uniwersytecie Warszawskim, a następnie braku zatrudnienia w latach 1976-1980. Wyrażając sprzeciw wobec zmian w Konstytucji PRL w 1976 roku, był jednym z sygnatariuszy listu protestacyjnego. W 1977 roku został współpracownikiem Uniwersytetu Latającego, a w okresie 1976-1980 działał w Towarzystwie Kursów Naukowych. Wówczas również publikował artykuły w niezależnym kwartalniku literackim „Puls”, a także był współzałożycielem, członkiem redakcji i autorem w czasopiśmie „Res Publica” (1979-1981). Współpracował z Międzynarodowym Komitetem Założycielskim w Warszawie w organizowaniu komórek związkowych „Solidarności” w zakładach pracy.

Dopiero w grudniu 1980 roku został przywrócony do pracy na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jako pracownik naukowy.

Paweł Śpiewak jest kierownikiem Zakładu Historii Myśli Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Od 2011 roku jest dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

W latach 2005-2007 był posłem na Sejm V kadencji. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i tutorem Collegium Invisibile. Jest również członkiem zarządu Polskiego PEN Clubu.

Pracował w kolegiach redakcyjnych wielu czasopism i dzienników. Jest stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego” i w nim , jak również na łamach: „Wprost”, „Dziennika”, „Faktu”, „Życia Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej” i innych, jest autorem licznych artykułów.

Rezultaty badań i zainteresowań naukowych prof. Śpiewaka znajdują odzwierciedlenie w publikowanych książkach, których jest autorem, współautorem i tłumaczem.

Wśród kilkunastu tytułów książek znajdują się:
Gramsci (1977), Ideologie i obywatele (1991), W stronę wspólnego dobra (1998), Anti-Totalitarismus. Eine polnische Debatte (2003), Obietnice demokracji (2004), Midrasze: księga nad księgami (2004) – nominowana do nagrody NIKE w 2005 roku, Pamięć po komunizmie (2005), Pięć ksiąg Tory. Komentarze (2012), Żydokomuna. Interpretacje historyczne (2012).

Za całokształt twórczości prof. Paweł Śpiewak otrzymał w 2013 roku nagrodę im. Księdza Józefa Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego i filozoficznego.

 

Dodaj komentarz