O artystce: urodzona w Warszawie, gdzie ponownie zamieszkuje od 2012 roku. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera architekta na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1965 roku pracowała przez 3 lata jako asystent tego wydziału w katedrze profesora Lacherta. W roku 1968 rozpoczęła pracę architekta w firmach budowlanych i pracowniach architektonicznych w Belgii. Projektowała budynki biurowe i mieszkaniowe, ośrodki kulturalne, handlowe i sportowe w Belgii, Nigerii, Iraku i Arabii Saudyjskiej. Od 1982 roku pracuje jako architekt szef ekipy w Biurze Architektury E. VERHAEGEN w Brukseli, gdzie projektuje audytoria, budynki biurowe, domy opieki, szkoły i szpitale w Belgii i Algierii. Równolegle do uprawiania zawodu architekta rysuje i maluje – od roku 2007 akwarele o tematyce kwiatów, nieba i domów Brukseli, pejzaży polskich. Brała udział w wystawach w Gdańsku i Warszawie, Paryżu i Wenecji. W roku 2015 otrzymała medal 100-lecia PW. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji oraz członkiem KOŁA PLENER OW. SARP PL.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się 10 października 2018 r. o godz. 12.00 w Muzeum PW, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1. Wystawa będzie czynna do 10 listopada 2018 r. w krużgankach na I piętrze w auli Gmachu Głównego PW.

Komisarz wystawy: dr Andrzej Ulmer

Dodaj komentarz