Zbiory Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel. 12 620 55 60
justyna.makowska-was@uj.edu.pl

www.farmacja.cm.uj.edu.pl/kontakt23

ekspozycja w przygotowaniu – możliwość zapoznania się ze zbiorami po wcześniejszym umówieniu się na wizytę

opiekun zbiorów: mgr Justyna Makowska-Wąs

Zbiory Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Historia zbiorów Katedry Farmakognozji UJ CM, nazywanych dawniej „Salą Farmacji” czy „Gabinetem farmakognostycznym”, sięga roku 1783, kiedy utworzono Katedrę Farmacji i Materii Medycznej. Jej kierownictwo powierzono Janowi Szasterowi (1746–1793), doktorowi medycyny i krakowskiemu aptekarzowi. Początkowo zajęcia odbywały się w aptece Szastera „Pod Słońcem”, później Katedrze przydzielono pomieszczenia w budynku Collegium Physicum. Właściwym twórcą Gabinetu Farmakognostycznego był Florian Sawiczewski (1797–1876), mianowany profesorem farmacji w 1825 roku. W latach 1835–1857 zakupił do Gabinetu różnorodne surowce lecznicze, meble do ekspozycji gromadzonych zbiorów oraz naczynia szklane opatrzone etykietami z herbem uniwersyteckim. Kolejni kierownicy Katedry Farmacji, a później Katedry Farmakognozji, uzupełniali zbiory, które do dziś nie straciły swej funkcji dydaktycznej. Po kilku przeprowadzkach, Katedra Farmakognozji mieści się w budynku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
Dziś zbiory historyczne Katedry Farmakognozji składają się z:
– zespołu szaf ekspozycyjnych;
– ok. 1900 egzemplarzy surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego, w przewadze znajdujących się w naczyniach szklanych (do dziś przetrwał prawie cały zbiór oryginalnych naczyń zamówionych przez Floriana Sawiczewskiego);
– zbioru kory chinowej na kartonie oraz luźnych fragmentów drewna;
– zbioru surowców luzem i w pudełkach kartonowych różnej wielkości;
– dwóch kolekcji surowców leczniczych firmy Merck Darmstadt;
– proszków roślinnych, surowców w alkoholu i glicerolu, preparatów mikroskopowych i zbiorów zielnikowych.

Ponadto Katedra Farmakognozji posiada bogatą kolekcję książek obejmującą farmakopee, podręczniki farmakognozji i botaniki, monografie surowców leczniczych itp.

mgr Justyna Makowska-Wąs