Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Berwińskiego 4
85-044 Bydgoszcz
tel. (52) 346 23 18
muzeum@ukw.edu.pl

www.muzeum.ukw.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 10.00–16.00

dyrektor: dr Aldona Chlewicka-Mączyńska
pracownicy: dr Aleksandra Jankowska
honorowy kustosz: prof. Adam Sudoł

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uroczyste otwarcie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miało miejsce w 1999 roku. Obecnie jednostka działa w strukturach Biblioteki Uniwersyteckiej. Dokumentem regulującym funkcjonowanie Muzeum jest statut UKW oraz regulamin organizacyjny Muzeum.
Placówka mieści się w zabytkowej willi i dysponuje łączną powierzchnią wystawienniczą ok. 140 m2. Fundamentem kolekcji muzealnej jest dar Wandy Poznańskiej (1898–2003) – wdowy po dr. Karolu Poznańskim (1893–1971), konsulu generalnym II RP w Paryżu (1927–1934) oraz Londynie (1934–1939). Pani Konsulowa ofiarowała archiwalia polskiej służby dyplomatycznej, pamiątki rodzinne, a także kolekcję blisko 70 obrazów takich twórców, jak T. Axentowicz, J. Fałat, L. Gottlieb, O. Boznańska, M. Płoński czy J.P. Norblin.
Do Muzeum trafiają pamiątki polskiej emigracji. Weteranom II wojny światowej – żołnierzom 2 Korpusu Polski instytucja zawdzięcza galerię bateldresów. Polonia chicagowska przekazała uniformy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz zbiór czasopism i publikacji wydanych za granicą przed 1989 rokiem. Prawdziwym unikatem jest kabina ciszy, stojąca niegdyś w Konsulacie Polskim w Kolonii. Przeźroczyste pomieszczenie służyło do prowadzenia ściśle tajnych rozmów. Instytucja posiada również kolekcję ponad 250 upominków wręczonych polskim dyplomatom podczas zagranicznych wizyt.
Muzeum gromadzi, opracowuje, a także udostępniania archiwalia dotyczące dziejów polskiej służby zagranicznej, Rządu RP na Uchodźstwie, życia i działalności Polonii. W jego zasobach znajdują się m.in.: nadbitka Traktatu Ryskiego, korespondencja Heleny Sikorskiej, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, listy komisyjne i akredytacyjne, fotografie pracowników konsulatów i ambasad. Istotnym aspektem działalności jest udział w procesie dydaktycznym uczelni. To tu studenci mogą doskonalić swój warsztat naukowo-badawczy oraz nabywać praktyczne umiejętności związane z działalnością instytucji kultury.
dr Aleksandra Jankowska