STATUT STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH
UCHWAŁA 1/2015
UCHWAŁA 1/2016
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015

UCHWAŁY 1-7/2017
UCHWAŁA 8/2017
UCHWAŁA 9/2017
UCHWAŁA 10/2017
UCHWAŁA 11/2017
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017
UCHWAŁA 1/2018
UCHWAŁA 2/2018
UCHWAŁA 3/2018
UCHWAŁA 4/2018
UCHWAŁA 5/2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018
UCHWAŁA NR 1/2019
UCHWAŁA NR 2/2019
UCHWAŁA NR 3/2019
UCHWAŁA NR 4/2019
UCHWAŁA NR 5/2019
UCHWAŁA NR 6/2019
UCHWAŁA NR 7/2019
UCHWAŁA NR 8/2019
UCHWAŁA NR 9/2019
UCHWAŁA NR 10/2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019
Informacja dodatkowa 2019
UCHWAŁA NR 1/2020
UCHWAŁA NR 2/2020
UCHWAŁA NR 3/2020
UCHWAŁA NR 4/2020
UCHWAŁA NR 5/2020
UCHWAŁA NR 6/2020
UCHWAŁA NR 7/2020
UCHWAŁA NR 8/2020
UCHWAŁA NR 9/2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020
UCHWAŁA NR 1/2021
UCHWAŁA NR 2/2021
UCHWAŁA NR 3/2021
UCHWAŁA NR 4/2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021
UCHWAŁA NR 1/2022
UCHWAŁA NR 2/2022
UCHWAŁA NR 3/2022
UCHWAŁA NR 4/2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022

UCHWAŁA NR 1/2023
UCHWAŁA NR 2/2023
UCHWAŁA NR 3/2023
UCHWAŁA NR 4/2023
UCHWAŁA NR 5/2023
UCHWAŁA NR 6/2023
UCHWAŁA NR 7/2023

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2023

UCHWAŁA NR 1/2024
UCHWAŁA NR 2/2024
UCHWAŁA NR 3/2024