1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych gromadzi, utrwala, przechowuje, opracowuje, zmienia, udostępnia i usuwa dane osobowe swoich członków.

2. Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa, NIP 5252608991, REGON 360774524

3. SMU posiada zgody swoich członków na przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych, w zakresie określonym w – dobrowolnie złożonej przez członka SMU – Deklaracji Członkowskiej, tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, muzeum / instytucja, stanowisko.

4. SMU nie gromadzi, nie przechowuje i nie przetwarza innych niż wymienione w pkt. 3 danych osobowych.

5. SMU przechowuje i przetwarza dane osobowe przez czas konieczny do realizowania swoich zadań statutowych.

6. SMU nie udostępnia danych osobowych do celów innych niż statutowe.

7. SMU chroni dane osobowe dostępnymi sobie środkami organizacyjnymi i technicznymi.

8. Osoby, których dotyczy sprawowana przez SMU ochrona danych osobowych, mają prawo dostępu, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania.

Ponadto informujemy iż w celu udokumentowania działalności SMU, w trakcie spotkań i konferencji organizowanych przez SMU będą wykonywane zdjęcia, które zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu Facebook SMU.