ZARZĄD STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH – kadencja 2023-2026
dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) – prezes, hkowalski@adm.uw.edu.pl
dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – wiceprezes, muzeum@gumed.edu.pl
dr Magdalena Muskała (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes, magdalena.muskala@umb.edu.pl
dr Marta Piszczatowska (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) – wiceprezes, marta.piszczatowska@adm.uw.edu.pl
dr Joanna Ślaga, (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – wiceprezes, joanna.slaga@uj.edu.pl
mgr Marta Szaszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego) – sekretarz, marta.szaszkiewicz@ug.edu.pl
Justyna Jasik (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) – skarbnik, j.jasik@uw.edu.pl

KOMISJA REWIZYJNA:
dr Elżbieta Sontag (Muzeum Inkluzji w Bursztynie, Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca, elzbieta.sontag@biol.ug.edu.pl
mgr Agata Małkowska (Muzeum Historii Medycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny) – członek, agata.malkowska@wum.edu.pl
dr Mariusz Niechwedowicz (Muzeum Geologiczne im. Stanisława Thugutta, przy Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego) – członek, Niechwedowicz.M@uw.edu.pl

Skład Zarządu w latach 2014-2017

Skład Zarządu w latach 2017-2019

Skład Zarządu w latach 2019-2022

Skład Zarządu w latach 2022-2023