ZARZĄD STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH – kadencja 2020-2023
dr hab. Hubert Kowalski (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) – prezes, hkowalski@adm.uw.edu.pl
dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – wiceprezes, muzeum@gumed.edu.pl
dr Magdalena Muskała (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes, magdalena.muskala@umb.edu.pl
dr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes, marta.piszczatowska@umb.edu.pl
mgr Joanna Ślaga, (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – wiceprezes, joanna.slaga@uj.edu.pl
mgr Marta Szaszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego) – sekretarz, marta.szaszkiewicz@ug.edu.pl
dr Natalia Bahlawan (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – skarbnik, natalia.bahlawan@uj.edu.pl

KOMISJA REWIZYJNA:
dr Andrzej Ulmer (Muzeum Politechniki Warszawskiej) – przewodniczący, mpw@muzeumpw.com.pl
mgr Katarzyna Mazur-Kulesza (Muzeum Uniwersytetu Opolskiego) – członek, kasiam@uni.opole.pl
dr Marek Stępisiewicz (Muzeum Geologiczne im. Stanisława Thugutta, przy Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego) – członek, marek.stepisiewicz@uw.edu.pl

Skład Zarządu w latach 2014-2017

Skład Zarządu w latach 2017-2019