KONFERENCJA NAUKOWA STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH

„Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”

22-23 października 2020 roku, Kielce

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych organizuje konferencję naukową pt.: „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 roku w Kielcach.
Konferencja zakłada upowszechnianie historii polskiej nauki i dziedzictwa akademickiego a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań dotyczących historii nauki i dziedzictwa akademickiego. Ponadto celem konferencji jest wymiana doświadczeń miedzy polskimi jednostkami uczelnianymi zajmującymi się dziedzictwem akademickim.

Proponujemy Państwu cztery panele tematyczne:

1. „Zbiory polskich muzeów uczelnianych”

 • Unikatowe zbiory polskich muzeów i jednostek uczelnianych
 • Na styku muzeum, biblioteki i archiwum,
 • Wykorzystanie zbiorów w procesie dydaktycznym; szanse, problemy, ograniczenia,
 • Muzea uczelniane – połączenie świata nauki, kultury i historii,
 • Dziedzictwo akademickie jako część polskiego dziedzictwa narodowego

2. „Polskie kolekcje uczelniane i ich znaczenie w badaniach naukowych”

 • Najnowsze wyniki badań dotyczących historii polskiej nauki i polskiego dziedzictwa akademickiego,
 • Najcenniejsze kolekcje polskich muzeów i jednostek uczelnianych, w tym kolekcje „wrażliwe”,
 • Repozytoria zbiorów akademickich – wsparcie dla uczelni, łącznik ze społecznością lokalną,
 • Nauczanie obiektowe – potrzeby i możliwości polskich uczelni a rzeczywistość,
 • Administracja szkoły wyższej a zarządzanie kolekcjami

3. „Wybitnie osobistości polskiej nauki”

 • Spuścizny znakomitych przedstawicieli polskiej nauki w muzeach uczelnianych,
 • Cechy i okoliczności mogące mieć wpływ na wybitny w skali kraju/świata dorobek naukowca,
 • Czy w dziedzinie nauki również jesteśmy w jakiś sposób niezwykli i unikatowi – próba odbrązowienia polskiego obrazu nauki

4. „Gromadzić wiedzę – badanie i uczenie się na kolekcjach uczelnianych”.

 • Realizowanie programów dydaktycznych przy wykorzystaniu zbiorów akademickich – słabe i mocne strony,
 • Projekty digitalizacyjne – założenia i idee w zderzeniu z rzeczywistością e-learningu podczas pandemii,
 • Obecność muzeów i kolekcji uczelnianych w procesie dydaktycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na angażowanie studentów w procesy konserwatorskie oraz działalność badawczą i edukacyjną. Jak lepiej wykorzystywać potencjał współpracy?

Zapraszamy do rejestracji na konferencję „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”.

Rejestracja na konferencję do 30 września 2020 r.

Miejsce obrad:
22.10.2020 – Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, Uniwersytecka 19, 25-406 Kielce
23.10.2020 –
Europejskie Centrum Edukacji Geologiczne, Korzecko 1C, 26-060 Chęciny

Nocleg: Europejskie Centrum Edukacji Geologiczne, Korzecko 1C, 26-060 Chęciny

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Współorganizatorzy:

 • Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Honorowy patronat nad projektem objął Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rejestracja

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.