Deklaracja przystąpienia członka indywidualnego – pobierz

Deklaracja przystąpienia członka instytucjonalnego – pobierz
Deklarację członka instytucjonalnego prosimy wypełnić w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Oba egzemplarze podpisane przez przedstawicieli uczelni/muzeów prosimy przesłać do siedziby SMU. Po podpisaniu deklaracji przez Zarząd SMU jeden egzemplarz odsyłamy do członka instytucjonalnego a drugi pozostaje w dokumentach Stowarzyszenia. 

Deklaracja przystąpienia członka wspierającego – INSTYTUCJA – pobierz

Deklaracja przystąpienia członka wspierającego – OSOBA – pobierz

Pierwszy folder Muzeów Uczelnianych – wersja polska

_______

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder Muzeów Uczelnianych – wersja angielska

________

„MEMORABILIA ZOOLOGICA Nowa Seria 1, 2016”

_______

„MEMORABILIA ZOOLOGICA Nowa Seria 2, 2017”

________

„MEMORABILIA ZOOLOGICA Nowa Seria 3, 2018”

_______

„MEMORABILIA ZOOLOGICA, Nowa Seria 4, 2018”

_______

Folder konferencji naukowej 2017

________

„Muzea uczelniane. Katalog”

_______

Muzea uczelniane dla Niepodległej”

______

„Treasure Houses of Polish Academic Heritage”