Deklaracja przystąpienia członka indywidualnego – pobierz

Deklaracja przystąpienia członka instytucjonalnego – pobierz
Deklarację członka instytucjonalnego prosimy wypełnić w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Oba egzemplarze podpisane przez przedstawicieli uczelni/muzeów prosimy przesłać do siedziby SMU. Po podpisaniu deklaracji przez Zarząd SMU jeden egzemplarz odsyłamy do członka instytucjonalnego, a drugi pozostaje w dokumentach Stowarzyszenia. 

Deklaracja przystąpienia członka wspierającego – INSTYTUCJA – pobierz

Deklaracja przystąpienia członka wspierającego – OSOBA – pobierz

Pierwszy folder Muzeów Uczelnianych – wersja polska

_______

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder Muzeów Uczelnianych – wersja angielska

______

Folder konferencji naukowej 2017

________

Muzea uczelniane. Katalog

_______

Muzea uczelniane dla Niepodległej

______

Niepodległe uczelnie. Doktorzy honoris causa w Polsce w latach 1918 –1939.

__________

Sztuka emigrantów w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu

__________

Treasure Houses of Polish Academic Heritage

 

SERIA MEMORABILIA ZOOLOGICA

„MEMORABILIA ZOOLOGICA Nowa Seria 1, 2016”

_______

„MEMORABILIA ZOOLOGICA Nowa Seria 2, 2017”

________

„MEMORABILIA ZOOLOGICA Nowa Seria 3, 2018”

_______

„MEMORABILIA ZOOLOGICA, Nowa Seria 4, 2018”
_______

„MEMORABILIA ZOOLOGICA, Nowa Seria 5, 2019″

_______

„MEMORABILIA ZOOLOGICA, Nowa Seria 6, 2020″

_________

„MEMORABILIA ZOOLOGICA, Nowa Seria 7, 2021″

_________

“MEMORABILIA ZOOLOGICA, Nowa Seria 8, 2023”

________

“MEMORABILIA ZOOLOGICA, Nowa Seria 9, 2023”