Wojsławice Arboretum in Niemcza
Wojsławice 2
58-230 Niemcza
Tel. (71) 322 59 57
aw@uwr.edu.pl,
arboretumwojslawice.pl

Zastępca dyrektora ds. Arboretum Wojsławice: mgr inż. Hanna Grzeszczak-Nowak
Kierownicy działów: dr Małgorzata Gębala, mgr inż. Tomasz Dymny