101 lat Niepodległej w SGGW
Uczelniane Święto Niepodległości organizowane wspólnie przez Muzeum SGGW i Stowarzyszenie Wychowanków SGGW było ważnym wydarzeniem

upamiętniającym 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wykładu, dedykowanego sylwetce Profesora Mariana Górskiego, Rektora SGGW w latach 1933-1936 i 1947-1949, święto stało się bowiem okazją do przypomnienia dokonań Rektorów SGGW na rzecz Uczelni i państwa.
W uroczystości uczestniczyły władze Uczelni w osobach JM Rektora SGGW prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego oraz prof. dr hab. Mariana Binka, prorektora ds. nauki, prof. dr hab. Kazimierza Banasika, prorektora ds. rozwoju, prof. dr hab. Kazimierza Tomali, prorektora ds. dydaktyki oraz prof. dr hab. Michała Zasady, prorektora ds. współpracy międzynarodowej, a także kanclerza Uczelni dr Władysława Skarżyńskiego. Wśród gości obecni byli rektorzy poprzednich kadencji: prof. dr hab. Jan Górecki, prof. dr hab. Tomasz Borecki i prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz dziekani wydziałów i dyrektorzy instytutów. Uroczystość zaszczycił obecnością wnuk prof. Mariana Górskiego – pan Marian Górski. Obecny był również prof. dr hab. Leszek Żukowski, emerytowany profesor Wydziału Technologii Drewna SGGW, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, a także wielu wychowanków, uczniów i przyjaciół profesora Górskiego. Rektor Uczelni prof. Wiesław Bielawski, otwierając uroczystość podkreślił zasługi prof. Mariana Górskiego dla rozwoju polskiego rolnictwa i badań nad chemią rolną. Sylwetkę profesora jako naukowca przedstawił prof. dr hab. Jan Łabętowicz, emerytowany profesor Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Rektor Marian Górski (1886-1961). Uczony, organizator i społecznik”, przybliżył poszczególne etapy rozwoju kariery zawodowej profesora oraz jego zasługi dla rozwoju doświadczalnej stacji chemii rolnej SGGW w Skierniewicach, która wkrótce będzie świętowała stulecie istnienia. Nie zabrakło również wspomnień uczniów i wychowanków profesora Górskiego. Wspomnieniami podzielili się prof. dr hab. Stanisław Mercik, były dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii oraz wieloletni kierownik stacji badawczej w Skierniewicach oraz prof. dr hab. Piotr Skłodowski z Politechniki Warszawskiej.
Po wykładzie goście i uczestnicy uroczystości przeszli do reprezentacyjnego hallu z Galerią Rektorów SGGW, aby wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne z towarzyszeniem artystów Ludowego Zespołu Artystycznego SGGW „PROMNI”. Tę część poprowadzili studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, który wspólnie z Instytutem Medycyny Weterynaryjnej sprawuje w roku akademickim 2019/2020 honorowy patronat nad wszystkimi wydarzeniami organizowanymi w Muzeum SGGW. Studenci tego wydziału zaznaczali swą obecność asystując w czapkach studenckich na głowach. Kulminacyjnym punktem obchodów był Apel poległych, upamiętniający członków społeczności akademickiej, poległych i pomordowanych w wojnach 1918–1920 i 1939–1945. Apel poległych ma długą tradycję, zainicjowaną przed wieloma laty przez Stowarzyszenie Wychowanków SGGW, które jest również opiekunem pamiątkowych tablic z nazwiskami poległych członków społeczności akademickiej. Akcentem wieńczącym uroczystość było złożeniem kwiatów pod tablicami przez władze Uczelni i delegacje wydziałowe.

Dodaj komentarz