Serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Izdebskiego (Wydział Pedagogiczny UW), pt.: Seksualność Polaków na początku XXI w., który odbędzie się 29 czerwca 2022,

o godz. 17:00, w Muzeum Uniwersytetu  Warszawskiego.
Wykład transmitowany będzie również na uniwersyteckim kanale YouTube (LINK).

Prof. dr  hab. n. hum. Zbigniew Izdebski:
pedagog, seksuolog, doradca rodzinny, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika na UW. Koordynator i przewodniczący zespołu ds. opracowania programów studiów na kierunku lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz koordynator zespołu ds. infrastruktury medycznej.
Kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. W latach 2014-2015 pełnomocnik Rektora ds. utworzenia kierunku lekarskiego na UZ.
Od 2021 r. Kierownik projektu realizowanego przez UW w ramach grantu Agencji Badań Medycznych dotyczącego Humanizacji procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w trakcie trwania pandemii COVID-19.
Honorowy Członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego (2008) oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Założyciel Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią PRO-ECPAT, były wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne” oraz były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Od 2010 roku jest stałym współpracownikiem naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey’a w Uniwersytecie Indiana w USA. W latach 2005-2011 Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Medycyny. Odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny Alberta Schweitzera za humanizację medycyny. Wielokrotnie otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia, a w roku 2013 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. Łączy działalność badawczą, dydaktyczną i kliniczną. Autor licznych publikacji, książek naukowych i popularno-naukowych. Realizuje w Polsce projekty badawcze dotyczące zdrowia i seksualności Polaków w cyklu życia. Popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego w prasie, radiu i telewizji.

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu wykładów  „Uniwersytet Warszawy. Nowoczesna uczelnia we współczesnym świecie”.