Zapraszamy na wykład dr. hab. Artura Obłuskiego, pt. Stara Dongola –  Biografia zapomnianej afrykańskiej stolicy, który odbędzie się 14 grudnia 2022 roku

w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz on-line: uniwersytecki kanał YOUTUBE

Wykład:

  • zabierze nas do Tungulu, jednego z najwspanialszych miast średniowiecznej Afryki;
  • zapozna nas z jego historią i przybliży jego wspaniałą architekturę i sztukę;
  • pozwoli jego uczestnikom zobaczyć wspaniałe klasztory i kościoły, a także zdobiące je wspaniałe malowidła, nieustępujące odkrytym w Faras przez prof. Kazimierza Michałowskiego.

Tungul, stolica średniowiecznego królestwa Makurii znajdującego się na terenie obecnego Sudanu.
Królestwa, którego królowie kontrolowali obszar równy co najmniej powierzchni Francji i Hiszpanii;
królestwa, które powstrzymało marsz islamu w tej części Afryki, gdy u stóp wojowników arabskich padła połowa Cesarstwa Bizantyńskiego.
Samo miasto osiągnęło w okresie świetności obszar ok. 200 ha, dorównując współczesnym sobie stolicom europejskim.

Dr hab. Artur Obłuski

Archeolog, specjalista w dziedzinie nubiologii, badający przemiany religijne, społeczne i polityczne w Afryce Północno-Wschodniej. Kierownik ekspedycji archeologicznej w Starej Dongoli i Ghazali w Sudanie. Pierwszy polski archeolog, który otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego (International Society for Nubian Studies) i dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe i zdobywca nagrody w głosowaniu otwartym w konkursie angażowania publiczności w badania Europejskiej Rady do Spraw Nauki w kategorii „Inspiracja”. Propagator idei społecznej odpowiedzialności archeologii i angażowania lokalnych społeczności w zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

Wykład odbywa się w ramach cyklu „Uniwersytet Warszawy”

Organizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW oraz Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych