W dniach 17-19 października 2018 roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych uczestniczą w odbywającej się na Politechnice Łódzkiej konferencji naukowej poświęconej dziedzictwu akademickiemu. W programie znalazły się: podsumowanie badania statystycznego polskich muzeów uczelnianych w roku 2018, prezentacje dotyczące uczelnianych instytucji muzealnych znajdujących się w Łodzi oraz nowych jednostek z całej Polski dołączających do SMU, panel dyskusyjny o wyzwaniach pracy z dziedzictwem akademickim, szkolenia oraz warsztaty, podczas których zostaną wypracowane wspólne rozwiązania dla konkretnych gałęzi pracy prowadzonej w muzeach, archiwach, centrach naukowych czy salach tradycji. Konferencja ma pokazać, przy całej jego różnorodności, drogi współdziałania dla środowiska akademików-muzealników służące jednemu wspólnemu celowi: zabezpieczeniu i promocji dziedzictwa polskich uczelni.

Z programem konferencji można zapoznać się tutaj:

POBIERZ PROGRAM

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Politechnika Łódzka

Patronat honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Rektor Politechniki Łódzkiej, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

Sprawozdanie z konferencji (PDF)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji. Fot. Rafał Muskała

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji. Fot. Łukasz Kamiński

Dodaj komentarz