Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Jan Harasimowicz ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy Sol Omnia Regit. Gnomoniczne opowieści z Wieży Matematycznej
Otwarcie wystawy odbędzie się 20 marca 2019 roku o godz.13:00 czasu środkowoeuropejskiego, 13:01:29 czasu lokalnego słonecznego !
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wieża Matematyczna
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pl. Uniwersytecki 1

Sol omnia regit
Słońce rządzi wszystkim. Jest to fakt tak oczywisty, że – podobnie jak siła ciążenia – aż trudny do pojęcia. Spostrzeżenie, iż ruch Słońca jest powtarzalny i przewidywalny, a więc stanowi użyteczne narzędzie pozwalające na planowanie życia społecznego, wyznacza początki ludzkiej kultury i cywilizacji. Materializacją tej myśli jest zegar słoneczny – przyrząd służący do wyznaczania czasu i jego pomiaru według położenia Słońca.
Zegary słoneczne oraz sposoby pomiaru czasu przybierały w historii różne formy. Zależały one od pojmowania upływu czasu, stopnia zrozumienia zasad pozornego ruchu Słońca po nieboskłonie, zróżnicowania potrzeb religijnych, społecznych i ekonomicznych. Wraz z innymi przyrządami gnomonicznymi zegary słoneczne należały do najbardziej precyzyjnych instrumentów naukowych swoich epok, będąc fundamentem rozwoju astronomii i instrumentarium technicznego w wielu dziedzinach.
W takim sensie zegary słoneczne stanowią wyjątkowe lustro: odbija się w nim fascynujący – wielowątkowy i zróżnicowany – obraz świata, w którym funkcjonowali nasi poprzednicy, widziany na tle rozwoju astronomii.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym obrazem na drugim poziomie Wieży Matematycznej, gdzie w sąsiedztwie najcenniejszego zabytku śląskiej gnomoniki – osiemnastowiecznej linii południkowej – prezentujemy wystawę zegarów słonecznych ze zbioru rodziny Lose. Wszystkich głębiej zainteresowanych zachęcamy do odwiedzin portali www.gnomonika.pl oraz www.sundialsoc.org.uk.

Zapraszamy na górę, do Wieży Matematycznej, ku Słońcu!

Sol omnia regit zaproszenie

 

Dodaj komentarz