Projekt “Doświadczenie dziedzictwa akademickiego. Nowe spojrzenie na ochronę i rozwój kolekcji uczelnianych” zakłada upowszechnianie historii polskiej nauki i dziedzictwa akademickiego, a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań dotyczących historii polskiej nauki i polskiego dziedzictwa akademickiego poprzez organizację międzynarodowej konferencji naukowej oraz seminariów.

THE EXPERIENCE OF ACADEMIC HERITAGE – STRONA KONFERENCJI 

PROGRAM KONFERENCJI

Projekt „Doświadczenie dziedzictwa akademickiego. Nowe spojrzenie na ochronę i rozwój kolekcji uczelnianych” dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. Program Doskonała Nauka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

     

DOFINANSOWANIE
350 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
389 000 zł