Projekt „Doświadczenie dziedzictwa akademickiego. Nowe spojrzenie na ochronę i rozwój kolekcji uczelnianych” zakłada upowszechnianie historii polskiej nauki i dziedzictwa akademickiego, a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań dotyczących historii polskiej nauki i polskiego dziedzictwa akademickiego poprzez organizację międzynarodowej konferencji naukowej oraz seminariów.

Projekt „Doświadczenie dziedzictwa akademickiego. Nowe spojrzenie na ochronę i rozwój kolekcji uczelnianych” dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. Program Doskonała Nauka Ministra Edukacji i Nauki.

     

DOFINANSOWANIE
350 000 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
389 000 zł