Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel. 22 554 03 36, 22 554 00 25
muzeum.geol@uw.edu.pl

http://www.geo.uw.edu.pl/pl/wydzial/struktura-wydzialu/muzeum

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 10.00–12.00 (chęć zwiedzania należy zgłaszać z wyprzedzeniem)
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość przedłużenia godzin otwarcia do 15.00.

kierownik: dr Marek Stępisiewicz
pracownicy: mgr Mariusz Niechwedowicz, Grzegorz Widlicki, Tomasz Ziemkiewicz

Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Muzeum Wydziału Geologii (nazwa pierwotna) zostało oficjalnie powołane w 1961 roku jako jednostka ogólnowydziałowa; ekspozycja stała była dostępna od 1 października 1965 roku. Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, ma bardzo długie tradycje zbiorów geologicznych. Już w 1817 roku w skład Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego wchodził Gabinet Mineralogiczny i jego pierwsze kolekcje, pochodzące m.in. ze zbiorów Liceum Warszawskiego (założonego w 1804 roku). Gdy 3 października 1821 roku kustosz gabinetu Marek A. Pawłowicz zdał Radzie Uniwersytetu raport o zbiorach, liczyły one ponad 8 000 okazów minerałów i skał, w tym m.in. dar cara Aleksandra I z maja 1818 roku dla liceum (839 okazów). W 1830 roku zbiory liczyły prawie  13 700 obiektów. Spośród nich w kolekcji zachował się do dziś jedynie okaz róży gipsowej ze stepów astrachańskich z carskiego daru. Ten historyczny okaz uprawnia do stwierdzenia, że Muzeum jest kontynuatorem tradycji gromadzenia kolekcji mineralogicznych w Uniwersytecie Warszawskim. Reszta zbiorów, w tym liczne i cenne kolekcje z XIX i XX wieku, została prawie całkowicie zniszczona i utracona w wyniku działań wojennych w 1939 roku. Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta (nazwa ta funkcjonuje od 2008 roku) działa na podstawie Regulaminu Wydziału Geologii UW, czyli „gromadzi, kataloguje i magazynuje w sposób dostępny do celów naukowych i dydaktycznych zbiory geologiczne […]; gromadzi pamiątki dotyczące historii Wydziału; prowadzi stałą i czasową działalność wystawienniczą; […] edukacyjną i popularyzatorską”. Obecnie (stan na koniec 2019 roku) w zbiorach znajduje się 28 690 obiektów muzealnych, w tym      27 940 geologicznych i 750 fotograficznych, a zdigitalizowanych – 24 362, w tym 23 762 – geologicznych i 600 – fotograficznych. Całkowita powierzchnia sali wystawowej wynosi około 350 m2. Wystawa stała prezentuje zbiory minerałów według systematyki mineralogicznej oraz minerały grup CaCO3 i SiO2, ponadto meteoryty oraz zbiory stratygraficzno-paleontologiczne (łącznie ok. 4 000 okazów). Pozostałe zbiory znajdują się w zmodernizowanych magazynach skał i skamieniałości. Muzeum organizuje wystawy czasowe, zajęcia edukacyjne i lekcje muzealne dla uczniów oraz warsztaty dla najmłodszych, ponadto uczestniczy w corocznych Festiwalach Nauki. Rocznie odwiedza muzeum przeciętnie kilkanaście grup (ok. 400 osób) i 800–1000 osób indywidualnie. W Muzeum zatrudnionych jest 2 pracowników merytorycznych (muzealników) i 2 pracowników technicznych w pracowni szlifierskiej podległej kierownikowi muzeum.

dr Marek Stępisiewicz, mgr Mariusz Niechwedowicz

Dodaj komentarz