Muzeum Katedry i Zakładu Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
ul. Kopernika 12
31-034 Kraków
tel. 12 422 95 11

anatomia@cm-uj.krakow.pl
zwiedzanie grupowe lub indywidualne możliwe po uprzednim kontakcie z p. Jacentym Urbaniakiem (tel. 691 500 900 w godz. 9.00–14.00 lub e-mail: mburbani@cyf-kr.edu.pl)

Pierwsze preparaty – 12 spreparowanych kości i płodów – trafiły do Krakowa z Wiednia w 1803 roku, a więc przed powstaniem Muzeum Katedry Anatomii. W roku 1816 inwentarz liczył 141 obiektów z preparatami anatomopatologicznymi włącznie (np. kamieniami żółciowymi i moczowymi). Przeprowadzony w 1869 roku spis wykazał już 1068 preparatów. W celu powiększenia zbiorów apelowano do publiczności o zwożenie wszelkiego rodzaju zwierząt, również egzotycznych. Najcenniejsze, najbardziej pieczołowicie przechowywane obiekty to preparaty Teichmannowskie, preparaty Kostaneckiego (na podstawie których opracował on anatomię porównawczą kątnicy u kręgowców), kostne preparaty Bochenka, preparaty z okresu międzywojennego i powojenne, wykonywane przez asystentów zakładu, wreszcie modele embriologiczne, sprowadzone głównie przez Kostaneckiego. Muzeum posiada trzy sale ekspozycyjne. Pierwsza prezentuje preparaty z działu osteologii i artrologii, anatomii porównawczej oraz antropologii. W drugiej sali zgromadzono preparaty „mokre”, przechowywane w szczelnych słojach lub specjalnie dostosowanych przeźroczystych pojemnikach, z zakresu anatomii: narządów głowy i szyi (w tym także liczne preparaty anatomiczne ośrodkowego układu nerwowego), trzewi klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. W sali tej znajdują się także modele rozwojowe sprowadzone w okresie międzywojennym przez Kostaneckiego. Ostatnia sala, nosząca imię prof. Ludwika Teichmanna, jest chlubą muzeum. To tu prezentowane są preparaty najstarsze, m.in. wykonane osobiście przez Teichmanna, stanowiące po dziś dzień przykład i wzór pracowitości, zręczności oraz kunsztu preparatorskiego.

Muzeum Katedry i Zakładu Anatomii UJ CM jest przeznaczone głównie dla grup zorganizowanych: młodzieży szkół średnich o profilu biologiczno-chemicznym lub medycznym, studentów i absolwentów uczelni wyższych o profilu medycznym. Ze względu na specyfikę zbiorów w Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania eksponatów.