Adres:

 

Pałac Tyszkiewiczów – Potockich
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa

 

tel. (+48) 22 55 20 107

 
muzeum.uw@adm.uw.du.pl

www.muzeum.uw.edu.pl

 

Dyrektor: prof. Jerzy Miziołek
 
Muzeum czynne: pon.-pt. 9.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego sięga korzeniami czasów kiedy powstawał Uniwersytet, a więc lat 1809-1817. W 1809 roku zainicjowano kupowanie dzieł z dawnych zbiorów króla Stanisława Augusta, a w 1817 utworzono Wydział Nauk i Sztuk Pięknych wraz z jego Muzeum. Mieściło się ono przez kilka lat w Pałacu Kazimierzowskim, ale już w 1820 roku zostało ulokowane w gmachu obecnego Instytutu Historycznego, który do dziś nazywany jest (po)muzealnym. Jego najpiękniejsze wnętrze, znane jako Sala Kolumnowa, wraca od lutego br. (2012) do swej dawnej funkcji reprezentacyjno-muzealnej, której główną ozdobą są odlewy gipsowe najwybitniejszych dzieł rzeźby antycznej i renesansowej. Muzeum pierwszego Uniwersytetu Warszawskiego (1808/1816-1831) można uznać za pierwsze muzeum publiczne w Polsce i instytucję, z której wyrosła idea Muzeum Narodowego.

 

Muzeum uniwersyteckie, podobnie jak sama uczelnia przechodziło zmienne koleje losu, aż wreszcie w 1980 roku zostało reaktywowane. Jego głównym celem jest gromadzenie obiektów związanych z dziejami uczelni i animowanie działań rozpamiętujących jej dokonania w przeszłości i obecnie. Początkowo zbiory uniwersyteckie eksponowane były w Pałacu Kazimierzowskim; w 2000 roku przeniesiono je do klasycystycznego pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32.
 
Od stycznia 2016 r. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego udostępnia wystawę jubileuszową pt. „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu”. Ekspozycja mieści się w zabytkowym pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32, który w ubiegłym roku przeszedł gruntowną renowację. Wystawa wprowadza w obchody jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiając uczelnię u. początków jej istnienia w drugiej i trzeciej dekadzie XIX w. Była to epoka dynamicznych zmian, odkryć i narodzin nauki w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Profesorowie uniwersyteccy często samodzielnie gromadzili zbiory do badań, analizowali i klasyfikowali dostępne materiały, równocześnie przekazując zdobytą wiedzę studentom. To właśnie ocalałe fragmenty kolekcji artystycznych i zbiorów naukowych gromadzonych w gabinetach stanowią podstawę ekspozycji Muzeum UW. Wśród bezcennych zabytków znajdują się nie tylko obrazy, ryciny i odlewy gipsowe, ale także narzędzia lekarskie, numizmaty i tłoki pieczętne, okazy zwierząt i roślin oraz inne rzadkie obiekty, jak choćby korkowy model Łuku Konstantyna Wielkiego w Rzymie. Wszystkie znajdowały się na Uniwersytecie w tych samych latach, kiedy na terenie kampusu mieszkał Fryderyk Chopin, student Szkoły Głównej Muzyki Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych UW.
 
Nasza instytucja prowadzi także bogatą działalność wystawienniczą. Czasowe ekspozycje prezentowane są regularnie w holu budynku Starej Biblioteki, a ostatnio również we wspomnianej wcześniej Sali Kolumnowej. Wystawy te organizowane są często przy współudziale zaprzyjaźnionych instytucji, np. Włoskiego Instytutu Kultury, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.