Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego
Instytut Muzykologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Westerplatte 10
31-033 Kraków
tel. 12 663 16 76

www.paderewski.muzykologia.uj.edu.pl/osrodek

wstęp bezpłatny
pon.–pt. 11:00–16:00
Grupy przyjmowane są po uprzedniej rezerwacji.
pracownik: mgr Justyna Szombara, email: j.szombara@uj.edu.pl,
Michał Jaczyński, e-mail: michal.jaczynski@uj.edu.pl

Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego
Idea utworzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim centrum badań nad biografią i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z wielkich darczyńców krakowskiej uczelni, zrodziła się na początku lat 70. XX wieku. Wówczas to dr Elżbieta Dziębowska (ps. Dewajtis), ówczesna kierownik Katedry Historii i Teorii Muzyki UJ, uzyskała zgodę na przejęcie przez Katedrę prywatnego księgozbioru Paderewskiego, który trafił na UJ w wyniku postępowania spadkowego po artyście. Wkrótce potem, 30 czerwca 1973 roku, powołano Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, jako pomocniczą jednostkę organizacyjną w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ. Uroczysta inauguracja działalności Ośrodka miała miejsce 16 października 1974 roku, kilka miesięcy po przewiezieniu księgozbioru z magazynów Biblioteki Jagiellońskiej do Pałacu Pusłowskich, siedziby krakowskiej muzykologii. W 1999 roku, w chwili przekształcenia Katedry Historii i Teorii Muzyki w Instytut Muzykologii UJ, rozszerzono zakres działalności Ośrodka oraz zmieniono jego nazwę na Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX w. im. I.J. Paderewskiego (obecnie – Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego). Od początku istnienia Ośrodek prowadzi działalność dokumentacyjną, naukowo-badawczą, informacyjną i popularyzatorską. Zasadniczy trzon zbiorów Ośrodka stanowi wspomniana prywatna biblioteka Ignacego Jana Paderewskiego, na którą składają się książki, druki muzyczne i rękopisy, w tym autografy muzyczne Paderewskiego. Liczne egzemplarze opatrzone zostały odręcznymi dedykacjami autorów bądź innych ofiarodawców, nierzadko – znaczących przedstawicieli świata sztuki, polityki i biznesu, wśród których znajdują się m.in. Henryk Sienkiewicz, kompozytor Mieczysław Karłowicz, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Władysław Sikorski, a także – Eva Curie, Jaques Dalcroze, Andrew Carnegie, Carine Robinson Roosevelt (siostra Theodore’a Roosevelta). Dedykacje te stanowią swoiste świadectwo epoki, dowód kontaktów sławnego wirtuoza z mniej lub bardziej znanymi artystami, politykami czy naukowcami. W zasobach Ośrodka znajdują się także cenne archiwalia dotyczące m.in. działalności politycznej Paderewskiego, dokumenty życia społecznego – programy i afisze koncertowe, fotografie oraz drobne pamiątki.

mgr Justyna Szombara