Noc Muzeów 2022 – Wystawa MAPA – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
Zapraszamy do Gmachu Głównego PW, Plac Politechniki 1 – 14 maja w godz. 18.00-22.00

Muzeum Politechniki Warszawskiej w ramach Nocy Muzeów 14 maja 2022 r. zaprasza na wystawę Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Wystawa map i atlasów ilustruje rozwój geodezji i kartografii w ostatnich 200 latach. Ekspozycja  obejmuje  mapy dawne, również  z grupy  map topograficznych Wojskowego Instytutu  Geograficznego,  mapy  tematyczne, w tym katastralne, glebowe, geologiczne i inne, a także współczesne opracowania kartograficzne z tych zakresów, szczególnie autorstwa pracowników Wydziału. Na wystawie zaprezentowane zostaną współczesne kartograficzne serwisy urzędowe, w tym krajowy punkt dostępowy do danych i usług geoprzestrzennych – geoportal.gov.pl, a także nowoczesne opracowania z zakresu wizualizacji kartograficznej oraz rzeczywistości wirtualnej (VR), w tym prace dyplomowe studentów kierunku Geodezja i Kartografia. Planowane są stoiska multimedialne oraz aktywne pokazy z zakresu VR. Wystawa historyczna prezentowana jest w sali ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym, a prezentacje nowych rozwiązań kartograficznych w krużgankach Auli Głównej. Przewodnikami po obu częściach będą pracownicy Muzeum Politechniki Warszawskiej oraz geodeci i kartografowie z Wydziału GiK PW.

więcej: www.muzeumpw.com.pl