Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wykład pt. “Archeologia klasyczna w powszechnych wykładach uniwersyteckich we Lwowie w początkach XX w.

Materiały w zbiorach Muzeum Historii Uniwersytetu Lwowskiego”. Wykład wygłosi doc. Anastasiya Baukova (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki). Odbędzie się on 24 lutego 2023 roku o godz. 11.30 na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (budynek Szkoły Głównej), sala 212, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Praktyka organizowania wykładów otwartych dla szerokich mas społeczeństwa w celu popularyzacji wiedzy i podnoszenia poziomu ogólnego wykształcenia dorosłych nie jest wynalazkiem XXI wieku. Takie praktyki stosowano w czołowych uczelniach polskich końca XIX wieku. Uniwersytet Lwowski stał się jednym z pionierów tego rodzaju przedsięwzięć. Powszechne Wykłady Uniwersyteckie zostały zapoczątkowane w 1899 roku. Wykłady z historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, które prowadzili wykładowcy katedry archeologii klasycznej tej uczelni, stanowiły znaczną część szeroko pojętej tematyki z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych. Począwszy od XVIII wieku, tematyka antyczna była niezwykle popularna w Galicji, tak też pozostało w początkach XX wieku. Ale wykłady z historii starożytnej powinny opierać się na materiale ilustracyjnym. Dlatego w ramach przygotowań do wykładów uczelnia zakupiła dużą kolekcję slajdów, z których część znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Historii Uniwersytetu Lwowskiego. Słuchacze Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich w Galicji mieli okazję zobaczyć sale wystawowe czołowych europejskich muzeów, odkrycia z zakresu archeologii Morza Egejskiego oraz zapoznać się z najnowszymi publikacjami. Slajdy obejmują mapy, fotografie krajobrazów i określonych artefaktów oraz rysunki. Przeźrocza kartograficzne były często wykonane na podstawie map opracowanych samodzielnie. Kolekcja ta jest ważnym świadectwem starań o utrwalanie poziomu wiedzy naukowej i wyobrażeń o konkretnych problemach historycznych, a także pokazuje dbałość o rozwój współczesnej pedagogiki, muzealnictwa i historii kultury.