Dnia 31 lipca 2019 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI.
Wykład pt. „202 lata uniwersyteckiej historii nauk geologicznych z epilogiem” wygłosi dr Marek Stępisiewicz

Wykład odbędzie się o godz. 16.30 w Muzeum Geologicznym im. Stanisława Józefa Thugutta, ul. Żwirki i Wigury 93, Warszawa.

Dr Marek Stępisiewicz jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1974 (specjalność: geochemia i mineralogia). Po rocznej, obowiązkowej służbie wojskowej w Szkole Oficerów Rezerwy, powrócił na uniwersytet w roku 1976 i został zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego. Stopień doktora Nauk o Ziemi w dziedzinie mineralogii uzyskał w roku 1984. Za opublikowaną w 1987 roku pracę doktorską „Studium mineralogiczne skał ilastych niecki turoszowskiej” otrzymał Nagrodę Naukową im. Ignacego Domeyki fundowaną przez III Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN (1988). Od 2001 roku jest kierownikiem Muzeum Wydziału Geologii UW (od 2008 r. – Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta). Autor i współautor artykułów w czasopismach naukowych, recenzent prac naukowych, uczestnik konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Stowarzyszenia Absolwentów Geologii UW (były prezes, obecnie wiceprezes) i Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, w tym ostatnim pełniący funkcje członka w Komisji Rewizyjnej.

Muzeum Wydziału Geologii (nazwa pierwotna) zostało oficjalnie powołane w 1961 roku zaś ekspozycja stała była dostępna od 1 października 1965 roku. Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 r., ma bardzo długie tradycje zbiorów geologicznych. Już w 1817 roku w skład Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego wchodził Gabinet Mineralogiczny i jego pierwsze kolekcje, pochodzące m.in. ze zbiorów Liceum Warszawskiego (założonego w 1804 r.). W 1830 roku zbiory liczyły prawie 13 700 obiektów. Spośród nich w kolekcji zachował się do dziś jedynie okaz róży gipsowej ze stepów astrachańskich z carskiego daru. Ten historyczny okaz uprawnia do stwierdzenia, że Muzeum jest kontynuatorem tradycji zbiorów mineralogicznych w Uniwersytecie Warszawskim. Reszta zbiorów, w tym liczne i cenne kolekcje z XIX i XX wieku, została prawie całkowicie zniszczona i utracona w wyniku działań wojennych w 1939 roku. Muzeum posiada około 30 000 obiektów muzealnych.

Fot. Muzeum Geologiczne im. S.J. Thugutta UW.

Dodaj komentarz