Dnia 28 sierpnia 2019 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI.

Wykład pt. “Blaski i cienie dziedzictwa akademickiego w historii nauki” wygłosi prof. Michał Sławiński.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19:00

Profesor Michał Sławiński jest wybitnym fizykiem matematycznym. Jego praca opiera się w dużej mierze na filozofii nauki, a szczególnie na kwestiach epistemologii i ontologii. Jest profesorem na Uniwersytecie w St. John’s w Kanadzie; w Canadian Encyclopedia można o nim przeczytać pod hasłem „Philosophy: Logic, Epistemology, Philosophy of Science”. Jest też częstym gościem i wykładowcą na uniwersytetach w Padwie i Princeton oraz na Politechnice w Mediolanie.

Profesor Michał Sławiński urodził się w Polsce, skąd wyjechał jeszcze przed maturą. Mimo to jest blisko związany z historią polskiej nauki, zarówno ze względu na jego aktualną współpracę z polskim środowiskiem naukowym, jak i na pochodzenie. Wystarczy wspomnieć, jego przodek od strony matki, Michał Szubert, był współzałożycielem Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnim dyrektorem Ogrodu Botanicznego, a antenat od strony ojca, Jakub Narkiewicz-Jodko, był jednym z najbardziej poważanych polskich naukowców na Kresach. Oboje rodzice Michała Sławińskiego ukończyli Uniwersytet Warszawski i byli profesorami na uczelniach zagranicznych.

Dodaj komentarz