Dnia 28 lutego Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Uniwersytet Warszawy. Europejskie tradycje uczelniane”. Tym razem wykład pt. „Cesarski Uniwersytet Warszawski 1869-1915-1917 w rodzinie uniwersytetów rosyjskich” wygłosi prof. dr hab. Joanna Schiller-Walicka. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Jednocześnie dla gości zostanie otwarta tego dnia do godz. 19.00 ekspozycja muzealna.

Tematem wykładu będzie próba charakterystyki Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego pod względem organizacyjnym i naukowym w porównaniu z pozostałymi uniwersytetami w Imperium. Zarówno w literaturze polskiej, jak i rosyjskiej, warszawska uczelnia określana była nieraz jako “najgorszy spośród rosyjskich uniwersytetów”. Najnowsze badania, zwłaszcza w dziedzinie historii nauki, w poważnym stopniu weryfikują ten uproszczony, jak się wydaje, pogląd. Na ocenę Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego istotny wpływ miały uwarunkowania polityczne, co nie dziwi, ale z drugiej strony uniemożliwia próby obiektywnej oceny dokonań naukowych i dydaktycznych uczelni. Jedną z dróg, jaką warto się posłużyć, są badania porównawcze, ukazujące pozycję organizacyjną i dorobek naszej uczelni na tle innych – rosyjskich, a nawet szerzej – europejskich. Wydaje się, że dopiero w takim ujęciu widać wyraźniej słabości, ale i dokonania uczelni co prawda obcej pod względem językowo-programowym, ale służącej kształceniu przede wszystkim polskiej młodzieży.

Wykłady/spacery (marzec-lipiec):
28.03.2018 – Mgr Adam Tyszkiewicz – Architektura „katedr nauki” – projekty urbanistyczne kampusów uniwersyteckich

25.04.2018 – Dr hab. prof. UW Adam Redzik – „Stołeczny Stołecznemu”. O wkładzie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w odtworzenie i rozwój Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1939

30.05.2018 – Mgr Adam Tyszkiewicz – Słynni akademicy i ich mogiły na cmentarzach ewangelickich w Warszawie – spacer, spotkanie przy bramie cmentarza, ul. Młynarska 54/58

27.06.2018 – Dr Andrzej Ulmer – Politechnika Warszawska i jej związki z Politechniką Lwowską – spacer, spotkanie przed głównym wejściem Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1

25.07.2018 – Mgr Adam Tyszkiewicz – Dziedzictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Stare Miasto – spacer, spotkanie przed Kościołem św. Anny, Krakowskie Przedmieście 68

Serdecznie zapraszamy!

 

Dodaj komentarz