[singlepic id=457 w=340 h=260 float=left]

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w Polsce zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Muzeów Uczelnianych, która odbędzie się w dniach 19-20.05.2016 w Nieborowie.
 
Muzealnictwo uczelniane w Polsce ma swoje długoletnie tradycje, a placówki muzealne znajdują się w strukturach większości wyższych uczelni. W perspektywie ogólnospołecznej muzea uczelniane stanowią bardzo ciekawą aczkolwiek niedostatecznie znaną i docenianą przestrzeń narracyjną. Ukazanie roli i działalności tych jednostek na rzecz zachowania dziedzictwa akademickiego jest jednym z głównych celów organizowanej Konferencji. Ma ona również przyczynić się do konsolidacji środowiska muzealników uczelnianych, podjęcia wspólnych projektów badawczych, wytyczenia szlaków polskich muzeów uczelnianych.
 

Pierwszy dzień konferencji będzie okazją do zaprezentowania zgłoszonych muzeów uczelnianych, profilu ich działalności, najistotniejszych problemów i planów rozwoju. Chcielibyśmy by prezentacje pozbawione były charakteru przewodnika turystycznego lecz skupiały się na najważniejszych aspektach działalności poszczególnych jednostek. Czas trwania jednej prezentacji przygotowanej w programie Power Point może wynosić maksymalnie 15 minut. Drugiego dnia zaplanowano szkolenie pracowników muzeów uczelnianych dotyczące podstawowej działalności muzeów w świetle „ustawy o muzeach”.
 

Konferencja skierowana jest do środowiska muzealników uczelnianych – członków Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych oraz wszystkich pracowników placówek muzealnych działających w strukturach uczelni wyższych. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają: nocleg, wyżywienie, wydarzenia towarzyszące oraz dojazd do Nieborowa.
 

Mamy nadzieję, że I Ogólnopolska Konferencja Muzeów Uczelnianych przyczyni się do rozpropagowania idei muzealnictwa uczelnianego w Polsce, zaowocuje interesującymi projektami badawczymi oraz nowymi inicjatywami.
 
Miejsce Konferencji:
 
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
99-416 Nieborów
 
Organizatorzy:
 
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
Muzeum w Nieborowie i Arkadii
 
Konferencja zorganizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 
program Konferencji Muzeów Uczelnianych
 
Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnego dojazdu na trasie Warszawa-Nieborów – Warszawa.
 

W dniu 19.05.2016 o godz. 10.50 planowany jest odjazd autokaru z centrum Warszawy do Nieborowa. Zaś w dniu 20.05.2016 pomiędzy 16.30 a 17.30 uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wyjazdu z Nieborowa do Warszawy. Osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu proszone są o zadeklarowanie tego faktu drogą mailową do organizatorów Konferencji.
 
Kontakt:
 
Dr Hubert Kowalski; e-mail hkowalski@adm.uw.edu.pl; tel. 698 63 71 79
Dr Magdalena Grassmann; e-mail magdalena.grassmann@umb.edu.pl; tel. 608 89 37 63

Dodaj komentarz