W dniach 13 – 16 listopada 2019 r. będzie miał miejsce XXX Najazd Poetów na Zamek w Brzegu. Ważna część tego jubileuszowego wydarzenia odbędzie się w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

przy Placu Kopernika; patronem honorowym jest JM Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk
W czwartek 14 listopada Muzeum Uniwersytetu Opolskiego będzie gościć uczestników III Międzynarodowego Forum Literackiego, tym razem pod hasłem „Kulturotwórcza rola uniwersytetów”. Sympozjum zorganizowano w 25. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Opolskiego i setną rocznicę odnowienia Uniwersytetu Wileńskiego. W programie między innymi wystąpienie byłego rektora UO prof. dra hab. Stanisława Sławomira Nicieji oraz złożenie kwiatów i recytacja wierszy na Wzgórzu Uniwersyteckim.

***

Program sympozjum III Międzynarodowego Forum Literackiego, 14 listopada 2019 r., godz. 11, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

1. Słowo wstępne w imieniu organizatorów – Eugeniusz Brudkiewicz.

2. Wystąpienie rektora Uniwersytetu Opolskiego, otwierające sympozjum.

3. Wystąpienie prezesa Zarządu Krajowego SWPW Józefa Brylla.

4. Wręczenie Medali Mickiewicz-Puszkin; otrzymują je:

– prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

– Janusz Ireneusz Wójcik

– Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z klasami dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu

– Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu

– Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

5. Przekazanie przewodnictwa obrad Januszowi Wójcikowi, organizatorowi dotychczasowych Najazdów Poetów i prezentacja literatów krajowych i zagranicznych.

6. Wystąpienie inauguracyjne prof. Stanisława Sławomira Nicieji.

7. Dyskusja z prezentacją Uniwersytetów Wileńskiego, Iwano-Frankiwskiego, Gdańskiego, Jagiellońskiego, Biełgorodzkiego.

8. Podsumowanie dyskusji.

9. Złożenie kwiatów i recytacja wierszy pod pomnikami na Wzgórzu Uniwersyteckim przy udziale prof. Stanisława Sławomira Nicieji.

Dodaj komentarz