W dniu 16 grudnia 2022 roku w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się otwarcie wystawy „Janusz Fiszer. Kolekcjoner”.

W otwarciu wystawy uczestniczyli, m.in. prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, prof. dr hab. Urszula Fiszer – darczyńca kolekcji oraz dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz., dyrektor Muzeum UW. Głównego partnera wystawy – Instytut De Republica reprezentowała Joanna Gepfert, zastępca Dyrektora Instytutu.

Dr Janusz Fiszer (1957-2019), ceniony i wybitny ekspert w dziedzinie polskiego
i międzynarodowego prawa podatkowego. Był wielkim pasjonatem historii, znawcą dziejów imperium brytyjskiego, kolekcjonerem antyków, starodruków i książek. Wokół swoich zainteresowań stworzył niezwykłą kolekcję zabytków o spójnym zakresie merytorycznym, chronologicznym i topograficznym. Są to obiekty związane głównie z dziejami krajów anglosaskich, ale nie brak wśród nich prawdziwych perełek związanych z ważnymi wydarzeniami w Polsce, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, czy też
w Stanach Zjednoczonych.

Spuścizna przez lata tworzona przez dr. Fiszera prawdopodobnie jest jedną z większych kolekcji tego rodzaju. Na wyjątkowość zbioru wpływa nie tylko liczba zgromadzonych zabytków, ponad 13 tysięcy obiektów (a należałoby do tej liczby dodać jeszcze 432 tysiące znaczków), ale również spójność tematyczna i oryginalność. W skład spuścizny wchodzą unikatowe, niepublikowane dotąd muzealia
o niepodważalnym walorze poznawczym, jak i artystycznym. Kolekcja Muzeum UW została powiększona m.in. o bezcenne archiwalia, w tym o kolekcję bulli papieskich, korespondencje monarchów europejskich (m.in. Elżbiety I, królowej Wiktorii, Jerzego VI, Elżbiety II, Napoleona I, Napoleona III, Emanuela III), dokumenty sygnowane przez osoby mające wpływ na historię XX w. (Benito Mussolini, Winston Churchill), prezydentów Stanów Zjednoczonych (Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Richard Nixon, James Monroe), czy liczący kilka tysięcy obiektów zbiór papierów wartościowych wydawanych na przestrzeni XIX i XX wieku przez światowych potentatów przedsiębiorstw kolejowych, samochodowych, górniczych. Wśród przekazanych zabytków znalazła się także kolekcja kartograficzna z historycznymi mapami ówczesnych kolonii Imperium Brytyjskiego, mapami państw europejskich i afrykańskich. Pośród innych muzealiów, o jakie wzbogacono zbiory Muzeum UW znajdują się takie obiekty jak kolekcja filatelistyczna, XIX i XX-wieczne ryciny i plany, zabytkowe kałamarze i szkatułki, brytyjskie ordery, kolekcja autografów, czy zaproszenia na koronacje królewskie.

Rozpoczynając swoją karierę na Uniwersytecie Warszawskim, dr Fiszer ślubował kształcić i wychowywać młodzież na ideowych i światłych obywateli zdolnych aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarki i kultury, w działalności naukowo-badawczej i popularyzatorskiej szkoły wyższej. Robił to przez cały okres swojej pracy jako wybitny wykładowca.

W rozmowach z najbliższymi dr Fiszer często wspominał, że wszystko, co osiągnął – wiedzę, pozycję zawodową – zawdzięcza swojej Alma Mater. Dlatego też prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer zdecydowała się na podarowanie Uniwersytetowi Warszawskiemu, kolekcji niezwykle bliskiej jej mężowi. W 2020 r. uczelnia stała się właścicielem bezcennego zbioru, skrupulatnie gromadzonego przez jej studenta, absolwenta i pracownika. Zbiory dr. Janusza Fiszera to wspaniałe eksponaty, ale to także obiekty o niepodważalnej wartości naukowej, pozwalające kolejnym pokoleniom studentów, doktorantów, badaczy poszerzyć naszą wiedzę o przeszłości.

Patronat honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Współorganizatorzy: „Varia” Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Główny partner wystawy: Instytut De Republica

Wsparcie projektu darowizną: PWPW S.A.

Wystawę można oglądać od 19 grudnia 2022 do 17 marca 2023 roku w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot.: Instytut De Republica, Paweł Konarzewski, Muzeum UW, Łukasz Kamiński

ZAPRASZAMY!