Wystawa „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” ma na celu

spopularyzowanie wiedzy o akademickim dziedzictwie medycznym w Białymstoku. Zbiega się w czasie z jubileuszem 70-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ta najstarsza i pierwsza wyższa uczelnia świecka powstała w 1950 roku w oparciu o nowożytne tradycje lecznicze (Pałacowa Szkoła Położnych, Instytut Akuszerii, szpital polowy). W gronie pierwszych naukowców zatrudnionych na Uczelni znaleźli się profesorowie z Wilna, Krakowa, Lwowa, Poznania, którzy przenieśli dziedzictwo akademickie międzywojennych uniwersytetów na grunt białostocki. Obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest prężnie rozwijającą się uczelnią, której absolwenci pracują naukowo zarówno w Polsce jak i zasilają najlepsze szpitale i uniwersytety na świecie. Na wystawie zaprezentowane zostaną archiwalne fotografie oraz dokumenty związane z historią UMB. Szczególna uwaga skupiona będzie na głównej siedzibie Uniwersytetu – Pałacu Branickich oraz historycznym kampusie Uczelni.

Wystawę można oglądać od 19 września 2020 roku do 9 października na Rynku Kościuszki w Białymstoku, zaś od 9 października na dziedzińcu Pałacu Branickich.

Organizator wystawy: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Współorganizator: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Honorowy Patronat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adama Krętowskiego

Projekt „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Więcej informacji:
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 67, 748 54 05
e-mail: muzeum@umb.edu.pl
www.umb.edu.pl /muzeum