[singlepic id=229 w=260 h=220 float=left]

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekan Wydziału Historycznego UW zapraszają na spotkanie z prof. dr. hab. Katarzyną Chałasińską-Macukow, rektorem naszej uczelni w latach 2005-2012. Sala Kolumnowa, Budynek Wydziału Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 14 kwietnia 2014, o godz. 17.00. Spotkanie poprowadzą prof. Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum UW oraz Anna Korzekwa, rzecznik prasowy UW.
 
Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow swoją przygodę z Uniwersytetem Warszawskim rozpoczęła w 1965 r. 5 lat później uzyskała stopień magistra na Wydziale Fizyki. W 1979 r. doktoryzowała się, natomiast w 1988 r. przyszła pora na jej habilitację. W 2002 r. badaczka otrzymała z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł profesora zwyczajnego.
 
Początki jej kariery zawodowej (1970-1974) związane były z Instytutem Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 1974 r. przeniosła się na Uniwersytet Warszawski do Instytutu Fizyki Doświadczalnej, a 6 lat później na tej samej uczelni podjęła pracę w Instytucie Geofizyki, gdzie pracuje do dziś. Przez te wszystkie lata Katarzyna Chałasińska-Macukow odbyła także wiele staży zagranicznych (np. na Université Franche-Comté, Besançon we Francji) oraz podjęła współpracę z kilkoma słynnymi uczelniami m.in. : Université Laval w Québecu oraz Autonomicznym Uniwersytetem w Barcelonie.
 
Przez szereg lat prof. Chałasińska-Macukow pełniła też ważne kierownicze stanowiska na UW. W 1989 r. mianowano ją kierownikiem Pracowni Przetwarzania Informacji w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki, następnie dyrektorem Instytutu Geofizyki WF UW (1991 r.). Przełomową datą był dla niej rok 1995, kiedy została prodziekanem Wydziału Fizyki UW, a niedługo potem dziekanem. Za czasów drugiej kadencji rektora prof. Piotra Węgleńskiego mianowano ją prorektorem do spraw finansowych i polityki kadrowej. Od 2005 r. do 2012 r, przez dwie kadencje, pełniła funkcję rektora uczelni.
 
Zainteresowania badawcze prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow koncentrują się na optyce informacyjnej ˗ holografii, optycznym i hybrydowym przetwarzaniu informacji, metodach korelacyjnych, rozpoznawaniu i klasyfikacji obrazów oraz optycznych pamięciach skojarzeniowych.
 
W czasie sprawowania przez nią funkcji rektora powstał Wydział Orientalistyczny oraz kończono prace nad utworzeniem kolejnego wydziału ˗ „Artes Liberales”. Za „rządów” prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow zakończyła się też rewitalizacja zabytkowego kampusu przy Krakowskim Przedmieściu. Odrestaurowano wówczas Auditorium Maximum, zespół budynków dawnego szpitala św. Rocha, gmachy: Pomuzealny i Porektorski, oficynę Pod Wizytkami, Pałac Kazimierzowski, Mały Belwederek, gmach Wydziału Polonistyki, budynki: dawnego Centrum Informatycznego, Instytutu Slawistyki, stołówki pracowniczej, klubu profesorskiego oraz bramę uniwersytecką. W 2006 r. rozstrzygnięto konkurs na projekt architektoniczny nowej siedziby wydziałów lingwistycznych, która stoi obecnie przy ul. Dobrej 55 naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej. Rok później ogłoszono także konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kampusu na Ochocie. 27 października 2010 r. wmurowano kamienie węgielne pod budowę nowych gmachów: Centrum Nowych Technologii oraz siedziby bardzo bliskiej sercu Pani rektor ˗ Wydziału Fizyki. Od 2008 do 2012 r. prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow przewodniczyła Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2011 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 

Rozmowa z prof. Katarzyną Chałasińską-Macukow odbędzie się w ramach cyklu spotkań z byłymi rektorami Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny

[nggallery id=83]

Dodaj komentarz