Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wzbogacił się o nowe opracowanie swojej historii. W piątek, 20 stycznia 2023 roku w Collegium Agronomicum, odbyła się promocja książki

Danuty Gajewskiej pt. „Studenci studiów rolniczych z Krakowa i Dublan polegli w latach 1914-1921”.

Spotkanie prowadził dyrektor Biblioteki Głównej Paweł Jakubiec, który przywitał gości i przedstawił zawodową sylwetkę Autorki, pracownika BG. Pani Prorektor prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz nakreśliła historyczno – biograficzne tło publikacji i przytoczyła cytaty, które były dla niej szczególnie poruszające. Dr hab. Marian Wolski, prof. UPJP II z Fundacji im. Zofii i Jana Włodków, przedstawił sytuację ziemiaństwa polskiego w XX wieku. Autorka wytłumaczyła genezę powstania książki i podziękowała współtwórcom, czyli rodzinom opisanych poległych studentów-żołnierzy, autorom zdjęć wykorzystanych w monografii, a także JM Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego dr. hab. inż. Sylwesterowi Taborowi, prof. URK oraz Prezesowi Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych dr. hab. Hubertowi Kowalskiemu, prof. ucz. za współsfinansowanie wydania książki.

“Lokalny patriotyzm i współczucie dla osieroconych przez dorosłych synów wojennych matek był powodem pochylenia się nad naszymi studentami, a ich dziećmi. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Czytelnika historią jednostki na tle historii ogólnej i przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej”.
Danuta Gajewska

“Książka Danuty Anny Gajewskiej, jedna z pierwszych dotycząca tej problematyki na polskim rynku wydawniczym, zawiera biogramy dziewiętnastu studentów Studium Rolniczego UJ (…) oraz listę dwunastu Dublańczyków, poległych lub zmarłych w czasach I wojny światowej, walk o niepodległość i granice państwa polskiego (…) Autorka nie tylko przeprowadziła kwerendy, m.in. w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centralnym Archiwum Wojskowym, ale również dotarła do wielu niepublikowanych informacji i zdjęć, które wzbogaciły dotychczasową wiedze o poległych. Ponadto zweryfikowała niektóre dotychczasowe ustalenia innych uczonych. W świetle tego książka jest pierwszym kompendium wiedzy o poległych studentach rolnictwa z Krakowa i Dublan w latach 1914-1921, choć niekompletnym i dlatego znakomitym przyczynkiem do dalszych badań (…)”
dr hab. Dariusz Maliszewski, redaktor i wydawca

Opis wydarzenia na  stronie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Galeria zdjęć z promocji publikacji