Tajemnice z muzealnej półki – Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Był piątek 7 listopada 1980 r.
Niespokojna jesień po strajkowym lecie. Czas wielkich nadziei i

ogromnego społecznego zaangażowania w sprawy Kraju. Od najdrobniejszych po zasadnicze. W gdańskim Urzędzie Wojewódzkim toczyły się od kilku dni negocjacje na temat wypełnienia Porozumień Sierpniowych z Gdańska i Szczecina a pomiędzy NSZZ Solidarność Służby Zdrowia a stroną rządową. W piątek, 7 listopada rozmowy zostały zerwane, a w Sali Herbowej Urzędu Związkowcy rozpoczęli strajk okupacyjny. Negocjacje były uważnie śledzone przez studentów AMG, w Sali wykładowej Starej Anatomii [AGN] odbył się wiec, zakończony powołaniem Komitetu Organizacyjnego Studenckiej Akcji Solidarnościowej i ogłoszeniem okupacyjnego strajku solidarnościowego studentów AMG.
Po nocy spędzonej w Starej Anatomii strajk przeniósł się do obszerniejszego i uważanego za bezpieczniejszy budynku IBM [Collegium Biomedicum]. Obawiano się, bowiem prób powakacji i interwencji ze strony Służby Bezpieczeństwa i Milicji. Korytarze, sale wykładowe i seminaryjne, znaczna część pomieszczeń IBM przez 9 dni – do 17 listopada stały się domem dla 2000 [w szczytowym okresie trwania protestu][1] protestujących. Obszerny materiał na temat przedstawiony został w ubiegłym roku w cyklu „Kalejdoskop 100 lat”.
W międzyczasie zbiory Muzeum GUMed wzbogaciły się o kolejne cenne i interesujące eksponaty związane z tym wydarzeniem.
Koperty pocztowe z pieczątkami komentującymi przebieg strajku:
7.11. – Strajk studentów AMG
11.11. – Strajk trwa
17.11 – Zwycięstwo.
Zaledwie 10 dni. Trzy różne pieczątki. Możemy tylko domyślać się myśli i emocji osób projektujących pieczątki a potem pracowicie i starannie je wykonujących. Jedno zapewne było pewne: „Zwycięstwo” z 17 listopada, choć przez chwilę wiązało się z radością, może nawet euforią, nadzieją i ulgą. Kolejne miesiące nie były spokojne…
Koperty przekazał do Muzeum GUMed prof. Janusz Limon.

[1] Latoszek Marek red.: Listopad’80. Czas studentów i Służby Zdrowia. 2008, Pelplin, Bernardinum, str. 19.

Dodaj komentarz