Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie aktywnie uczestniczył w krakowskich obchodach Akademickiego Dnia Pamięci. 80. rocznicę Sonderaktion Krakau uczciliśmy wystawą

przygotowaną przez Muzeum i Archiwum UR pod tytułem: Pracownicy naukowi Wydziału Rolniczego w Sonderaktion Krakau.
Wernisaż wystawy odbył się 4 listopada 2019 roku w Czytelni Studenckiej Biblioteki Głównej. Słowo wstępne wygłosiła dr Bożena Pietrzyk dyrektor Biblioteki, wydarzenie prowadzili Danuta Gajewska zajmująca się zbiorami Muzeum UR oraz Paweł Jakubiec kierownik Archiwum UR.
Na otwarciu wystawy obecni byli: dr Monika Małecka prezes Stowarzyszenia „Ne Cedat Academia”, Rafał Slaski prezes Zarządu Fundacji im. Zofii i Jana Włodków, dr Szymon Sikorski dyrektor Biura Rektora, Wojciech Przegon, prof. UR przewodniczący Rady Bibliotecznej. Goście uznali wystawę za potrzebną i ważną, bowiem uczelnia powołana jest do nauczania ale i wychowywania młodego pokolenia. Otrzymaliśmy zapewnienie, że wycieczki historyczne studentów do Sachsenhausen i Dachau będą pamiętały również o wykładowcach Wydziału Rolniczego, który w roku 1953 odłączył się od macierzystej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego i utworzył Wyższą Szkołę Rolniczą w Krakowie.
Wystawę przygotowali: Danuta Gajewska, Agnieszka Góralczyk, Paweł Jakubiec, Jagoda Łaskawiec, dr Paweł Malata.
Zapraszamy do zapoznania się z plakatami ilustrującymi to tragiczne wydarzenie – aresztowanie ludzi nauki 6 listopada 1939 roku, pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych.
Wystawa prezentowana będzie do końca listopada w holu Budynku Jubileuszowego UR, al. Mickiewicza 24/28.

1. Profesorowie Wydziału Rolniczego w Sonderaktion Krakau
2. Przed inauguracją
3. Intelligenzaktion
4. Sachsenhausen i Dachau
5. Na drodze życia
6. Roman Prawocheński
7. Sonderaktion Krakau; Wydział Rolniczy
8. Edward Chodzicki
9. Juliusz Jakóbiec, Franciszek Hendzel
10. Feliks Rogoziński
11. Adam Różański
12. Jan Włodek, Jan Kozak
13. Stefan Schmidt
14. Franciszek Górski, Karol Starmach
15. Jan Zabłocki
16. Kazimierz Piech, Paweł Łoziński, Henryk F. Hoyer
17. Nie zapomnijcie naszej śmierci

18. Teodor Marchlewski, Anatol Listowski
19. Bibliografia; twórcy

Dodaj komentarz