„Uczelniane zaręczyny UW i WUM. O pozycji medycyny na akademickiej mapie Warszawy w dwóch ostatnich stuleciach”

Dnia 19 grudnia 2018 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Uniwersytet Warszawy. Europejskie tradycje uczelniane”. Tym razem wykład pt. Uczelniane zaręczyny UW i WUM. O pozycji medycyny na akademickiej mapie Warszawy w dwóch ostatnich stuleciach wygłosi dr Adam Tyszkiewicz (dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM).
Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.
Wykładowi będzie towarzyszyła promocja W królestwie roślin. 200 lat Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego autorstwa Hanny Werblan-Jakubiec, Marioli Kukier-Wyrwickiej i Małgorzaty B. Kowalczyk, wydanej przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19:00.

Dnia 16 października 2018 roku w Pałacu Kazimierzowskim został podpisany przez prof. Marcina Pałysa, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, list intencyjny w sprawie utworzenia federacji uczelni, które zaplanowano na jesień 2019 roku. Dzięki temu projektowi badacze obydwu uniwersytetów będą prowadzić wspólne badania, studenci uzyskają dostęp do puli wykładów partnerskiej uczelni, o wiele łatwiej będzie też korzystać z bibliotek, stypendiów i grantów naukowych.
Przy okazji tych symbolicznych „zaślubin” warto przypomnieć dzieje nauczania medycyny w Warszawie na poziomie akademickim. Tradycje te są bowiem bardzo bogate i sięgają czasów epoki napoleońskiej, kiedy utworzono Wydział Lekarsko-Akademicki zwany Szkołą Lekarską. Na wykładzie zostaną omówione także kolejne jednostki uczelniane o profilu medycznym czyli Wydział Lekarski Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Cesarska Akademia Medyko-Chirurgiczna oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1950. Szczególnie wiele miejsca prelegent poświęci przełomowemu roku akademickiemu 1949/50, kiedy na postawie rozporządzenia Rady Ministrów zapadła decyzja o utworzeniu Akademii Lekarskiej (wkrótce nazwanej Akademią Medyczną).

Dodaj komentarz